Zhruba 250 tisíc let v minulosti

Neandrtálci, Bečov, Mostecko
Budeme-li hovořit o tom, kdy lidé ze severozápadních Čech poprvé změnili svět, musíme nahlédnout hluboko do minulosti. Z doby staršího paleolitu (starší doby kamenné) v Bečově na Mostecku archeologové odkryli pozůstatky příbytku neandrtálců pod skalním převisem, s ohništěm starým přibližně 250 tisíc let. Příbytek je považován za nejstarší lidské obydlí v České republice.

Přibližně 14,5 tisíce let v minulosti

Lovci mamutů, Koštov, Ústecko
Tábořiště lovců mamutů staré přibližně 14,5 tisíce let, nalezli badatelé na jižním svahu vrchu Rovný v údolí říčky Bíliny, na rozhraní obcí Stadice a Koštov. Patří k nejdůležitějším v Čechách. Zachoval se tu prakticky celý půdorys sídliště s ohništěm. Mezi ojedinělými nálezy kostěných nástrojů se nacházelo také bezmála deset tisíc štípaných kamenných artefaktů. Lze tedy předpokládat, že tito kromaňonci měnili okolní svět velmi významně.

Někdy 10 tisíc let v minulosti

Umělec, který vyrobil mužskou sošku, Chabařovice
Z katastru obcí Chabařovice a Hrbovice máme z prostoru těžební jámy Petri doloženo pozdně paleolitické a neolitické sídliště. Výjimečným ho činí nález unikátního torza hliněné mužské sošky. Umělec, který ji vytvořil, se vymkl tehdejším zvyklostem, obvyklé totiž bylo vyrábět sošky venuší, jakýchsi zobrazení matek rodu. Soška je dnes uložena v Národním muzeu.

Rozmezí let 4 900 – 4 200 př. n. l.

Stavitelé rondelu v Ústí n. L.
Lidé mladší doby kamenné vystavěli v prostoru dnešního Mírového náměstí v Ústí nad Labem obrovský rondel, jakési kulturní centrum té doby. Měl průměr zhruba osmdesát metrů. V ústeckém muzeu je zachovaný jeho latexový otisk, místo je dnes celé zastavěné.

Kolem roku 2300 př. n. l.

Lid se šňůrovou keramikou, Trmice
V zámeckém parku v Trmicích nalezli archeologové hroby lidské civilizace, která zcela změnila zvyklosti a život nejen v těchto končinách, ale od východu po západ Evropy. Přestali se po klimatických změnách věnovat usedlému zemědělství a kočovali s dobytkem. Nazývají se lidem kultury se šňůrovou keramikou vzhledem k charakteristickým nádobám, které po sobě zanechali.

Od roku 500 př. n. l. až do čtvrtého století

Keltové a Germáni, severozápadní Čechy
Na území severních Čech žijí Keltové. Jména osobností se sice nedochovali, ale jejich sídla, pohřebiště a další nacházejí archeologové od Mostecka po Liberec. V Ústí nad Labem třeba nálezy plochých kostrových hrobů ze Střekova. Po nich přicházejí Germáni, jejich kultury se mísily, doklady o tom máme z nalezišť na Děčínsku.

Od čtvrtého století dodnes

Přemysl Oráč a Slované, Stadice
Od čtvrtého století přicházejí Slované. Výrazem jejich definitivního záboru Čech se stává pověst o Přemyslu Oráči ze Stadic na Ústecku. Poprvé ji zaznamenal mnich Kristián ve své legendě. Nevystupuje v ní ještě kněžna Libuše, tu popsal až kanovník vyšehradský Kosma.

Roky 1234 až 1239

Slávek III. Hrabišic, Osek

Byl opatem oseckého kláštera a pruským biskupem. Zasloužil se o rozšíření cisterciáckého kláštera v Oseku, národní kulturní památky v Ústeckém kraji, který založil jeho děd, Slavek I. Hrabišic, bílinský kastelán a královský nejvyšší komorník. Přesné datum jeho zvolení opatem není známo, ale stalo se tak v první polovině 30. let 13. století. Ve svém úřadu zůstal nejspíše do roku 1239.

Léta 1350 až 1419

Mikuláš z Kadaně, Kadaň
Patří asi k nejznámějším hodinářům českého středověku. Narodil se v Kadani, od 70. let 14. století působil v Praze jako královský hodinář. Stal se měšťanem Starého Města pražského, v roce 1410 sestrojil dle výpočtů profesora astronomie na pražské univerzitě Jana Šindela slavný Staroměstský orloj. Zemřel nejspíš roku 1419.

Od 23. března 1494 do roku 1567

Jan Dernschwamm z Radešína, Most
Byl humanistický vzdělanec, diplomat, obchodník, sběratel starožitností, bibliofil a cestovatel, báňský odborník. Byl uznáván pro své odborné znalosti a obchodnický talent. Svůj diplomatický um projevil třeba při bojích mezi Habsburky a Turky. Roku 1528 převzal hlavní správu solné komory v Sedmihradsku. Zracionalizoval těžbu, odstranil špatné pracovní, mzdové a sociální podmínky horníků. Spravoval komplex na zpracování mědi v Banské Bystrici, dozoroval též technické a technologické operace v dolech a hutích.

Od 12. března 1728 do 29. června 1779

Anton Raphael Mengs, Ústí nad Labem
Ve své době býval nejslavnějším německým malířem. Svými freskami vyzdobil vatikánskou knihovnu, na pozvání španělského krále vyzdobil freskami také některé z místností madridského Escorialu. Stal se také dvorním malířem kurfiřta a polského krále Augustýna III., portrétoval neapolského krále Karla VII. i další korunované hlavy.

Od 23. července 1783 do 28. prosince 1868

Karel hrabě Chotek z Chotkova a Vojnína, Velké Březno
Nejvyšší purkrabí Českého království. Zasloužil se o velký rozvoj Prahy, vybudoval první železnice. Díky němu začala česká města zavádět kanalizaci, charitativní budovy, nemocnice, zasloužil se o prosperitu země. Za zásluhy jej nakonec císař František Josef I. dekoroval nejvyšším vyznamenáním říše, Řádem Zlatého rouna.

Od 17. února 1853 do 9. září 1912

Jaroslav Vrchlický, Louny
Jako český spisovatel, básník, dramatik a překladatel za svého života vytvořil doslova monumentální dílo, obsahující snad úplně všechny žánry literární tvorby. Patří právem k velikánům a těm skutečně nejmilovanějším autorům české literatury.

Od 3. září 1875 do 30. ledna 1951

Ferdinand Porsche, Vratislavice nad Nisou
Jeho jméno nese nejslavnější evropský sportovní automobil. Coby konstruktér automobilů ho v jeho době znali především jako autora populárního „lidového vozu“ Volkswagen, později známého jako Brouk. Je také konstruktérem několika typů německých obrněných vozidel, podílel se například na obou tancích Tigerech, nebo stíhači tanků Ferdinandovi.

Od 8. března 1855 do 3. června 1907

Johann Schicht, Ústí nad Labem
Český podnikatel německé národnosti duchovní otec „mýdla s jelenem“. V roce 1927 jeho společnost spoluzaložila Margarine Unii. Roku 1929 Margarine Unie s firmou Lever Brothers vytvořily nadnárodní koncern Unilever.

Od 9. dubna 1891 do 31. ledna 1962

Vlasta Burian, Liberec
Král komiků, český divadelní herec, režisér, zpěvák, divadelní ředitel, filmový herec němé i zvukové éry a mnohé další. Proslavil se díky své improvizaci a potřebě být první. Patří mezi největší hvězdy českého filmu, divadla i rozhlasu. Po válce ho neprávem nařkli z kolaborace a zavřeli do vězení, perzekvován během komunistického režimu. Zemřel chudý a nemocný, nikoli však v zapomnění.

Od 26. března 1905 do 6. dubna 1974

Štěpán Maria kardinál Trochta, Litoměřice
Katolický biskup a řeholník, 17. biskup litoměřický. Podporoval protinacistický odboj, v padesátých letech nezákonně internován a odsouzen na 25 let do nejtěžších komunistických žalářů. Sice byl v roce 1960 propuštěn na amnestii, ale krátce poté jej opět internovali. Své diecézi se mohl věnovat až od roku 1968. Zemřel na mrtvici, k smrti jej doslova uřval krajský komunistický papaláš Karel Dlabal.

Od 21. února 1908 do 4. července 1974

Květoslav Minařík, Litvínov
Navzdory nepřízni režimu zpřístupnil svým rozsáhlým dílem českým čtenářům východní filosofii. Největší zásluhy má na poli buddhismu a jógy. Jeho význam a úspěch v dnešní době mu, ač posmrtně, přinesla především snaha brát v úvahu psychologii a způsob myšlení Evropana 20. století i snaha o propojení s moderní vědou.

Od 24. února 1918 do 27. dubna 2007

Svatopluk Beneš, Roudnice nad Labem
Patří na české divadelní, filmové a televizní nebe. Jako herec vstoupil do povědomí diváků pro své role ve filmech Poslušně hlásím, Hostinec u kamenného stolu, Pohádka Máje, Dědeček automobil a další. Pocházel z Roudnice nad Labem, kde se narodil jako syn železničáře.

Od 20. června 1934 do 21. července 2009

Heinz Edelmann, Ústí nad Labem
Jako německý ilustrátor a designer, odsunutý z Československa po druhé světové válce na základě Benešových dekretů, se proslavil především jako umělecký šéf filmu Yellow Submarine legendárních Beatles z roku 1968. Navrhl do něj všechny postavy včetně legendárních "Brouků". Je jediným českým rodákem, který kdy spolupracoval s Beatles.