více >>

Jan Bím: Přechodové rituály

Akce již skončila

Přechodové rituály
Večerní přednáška a seminář

Proč jsou důležité rituály v našem životě a co způsobujeme tím, že je neděláme?
Život sestává z etap a přechod z jedné etapy do druhé by s sebou měl nést ukončení jednoho a zahájení následujícího. K tomu slouží přechodové rituály. Pokud toto neděláme, zůstávají určité etapy stále otevřené a neuzavřené a to nám může způsobovat komplikace v dalších jiných životních okamžicích.

Možná jste si také všimli, že velké množství lidí v naší společnosti se chová ve 30 jako puberťáci, ve 40 ještě žijí u maminky a v 60 mají umělý obličej dvacetiletého. Také jste si určitě všimli, že více jak 50 % manželství se rozvede, prudce roste popularita adrenalinových sportů, mnoho mladých mužů umírá na motorkách. Přemýšleli jste o tom, proč tomu tak je? Je možné, že jedním z hlavních důvodů je absence přechodových rituálů v naší společnosti a tím chybějící iniciace do jednotlivých životních etap.

Všechny přechodové rituály mají minimálně dvě důležité fáze – proces oddělení (separace) a proces přijetí. Oba procesy se provádějí nějakými úkony „navenek“ a při nich se odehrává důležitá změna „uvnitř“, která mění účastníky rituálu. Některými rituály může „adept“ projít sám, obvykle ale potřebuje součinnost dalších osob.

• Místo: čajovna u Vysmátý Žáby Winstona Churchilla 10, 400 01 Ústí nad Labem-město
• Čas: Středa 30.1.2018 17.30h-20.30
• Cena: podle spokojenosti na konci přednášky
• Rezervace: nutná rezervace předem mailem na: prochazka.profil@gmail.com Stanislav Procházka

Jan Bím :
„Podle mne jsou pro život rozhodující tyto přechodové rituály":

POROD - proces, během kterého se dítě fyzicky odděluje od matky, opouští chráněné prostředí. Je potřeba, aby po fázi oddělení přišla co nejdříve fáze přijetí ( položení tělíčka novorozence na tělo matky)

PŘECHOD Z DĚTSTVÍ DO PUBERTY
- symbolické vystoupení ze stínu máminy sukně, psychologické druhé přestřižení pupeční šňůry a opuštění dětské bezpohlavní komunity
- přijmutí toho, že jsem muž / žena, a to včetně měsíčního cyklu
- přijetí do mužské / ženské komunity

RITUÁL PŘECHODU Z PUBERTY DO DOSPĚLOSTI
- dospívající se definitivně odděluje od svého dětství, od času hledání sebe, času převažující hry a zábavy
- oddělení se také od bezpečí žití v původní rodině a komunitě
- setkání se se svojí smrtelností a přijetí osobní zodpovědnosti za svůj život a za svoji komunitu

SVATBA - dochází ke změně ze světa vyjádřeného prostřednictvím JÁ do světa vyjádřeného prostřednictvím MY

RITUÁL PŘECHODU Z DOSPĚLOSTI DO STÁŘÍ
- je to důležitý rituál, který zajišťuje to, že dorůstají „moudří stařešinové“, kteří mohou společnost moudře vést k harmonickému životu
- část oddělení je obsažena v úmrtí našich rodičů
- část přijetí souvisí s narozením vnoučat a tím s přijetím zodpovědnosti za život budoucích generací

SMRT - umírající se odděluje od života v těle na této zemi a přijímá život nový“

Přínos semináře
Účastníci se dozvědí o jednotlivých stádiích lidského vývoje a o přechodových rituálech, pomocí kterých se přechází z jednoho stádia do druhého. Dva rituály si projdou ve své mysli za doprovodu bubnu.

30. 1.  (17:30–20:30)
Winstona Churchilla 2022/10, Ústí nad Labem-město
SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ