Náhradní zásobování zajištěno cisternou. Zdroj: SČVK