V oblasti totiž měli sídlit pouze Slované, kteří v té době písmo neznali. Objev proto znamená, že se Slované s písmem setkali ještě před příchodem Cyrila a Metoděje. Bývalý vedoucí Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku František Synek upozornil na artefakt s podobnými znaky, který badatelé objevili už v roce 1983.

Mumifikaci považovali staří Egypťané za posvátné umění, jehož znalost si mezi sebou ústně předávalo jen několik odborníků.
Vědci objevili nejstarší recept na mumifikaci. Obsahuje velmi zajímavé detaily

Jedná se o zbytek obložení reflexního luku ze sedmého století. „Úlomek je jedinečný tím, že se na něm nachází písmo. Poprvé v tak starobylém slovanském prostředí. Podle naší analýzy jde o runy, ne však známé runy severské, nýbrž písmo používané národy, které kdysi obývaly jihoasijské a středoruské stepi,“ popsal ve své publikaci tehdy nález archeolog Zdeněk Klanica.

Vedoucí brněnského týmu archeologů Jiří Macháček o nálezu z roku 1983 ví, avšak vnímá jej jako problematický. „Nelze u něj jednoznačně prokázat význam znaků. Stejně tak je problematická jeho datace,“ vysvětlil.