Jedním z nich je stavba paroplynové elektrárny ČEZ u Ústí nad Labem. Proti ní hlasovalo v anketě Deníku 92% obyvatel a skoro 60% zastupitelů města. V kraji, jehož životní prostředí se od roku 1989 opět zhoršuje, jsou podle krajského úřadu už nyní překračovány emisní limity o 4 procenta. Proto se jedniček z kandidátek ptáme: Podporujete stavbu paroplynové elektrárny ČEZ v Úžíně u Ústí nad Labem a proč?

KSČM
Oldřich Bubeníček

To je hlavně ústecké téma pro ústecké zastupitelstvo. Neznám o tom podrobnosti, ale podle reakce občanů si myslím, že je potřeba provést další odborné vyhodnocení jejího vlivu na životní prostředí.


SNK – Evropští demokraté
Petr Medáček

Všechny alternativní zdroje energie podporujeme, ovšem v souladu s energetickou koncepcí České republiky a Ústeckého kraje. Ale je nutné při tom vždy dbát na ochranu životního prostředí a vždy musíme respektovat hlavní zdroje energií v kraji.


Severočeši.cz
Hana Jeníčková

Paroplynová elektrárna je obecně jako zdroj elektrické energie čistější než uhelná. Nicméně, rozhodnout by o její stavbě měli lidé, kteří v Ústí nad Labem bydlí. Ti by se k tomu měli vyjádřit prioritně.


Masarykova demokratická strana
Anna Kodysová

Nemám dostatek informací k tomu, abych jednoznačně řekla–paroplynová elektrárna ano či, ne. Podporuji to, co je vlídnější k životnímu prostředí a to při výběru uhlí - pára-plyn hovoří ve prospěch paroplynové technologie. Žádná elektrárna nepatří do měst ani do jejich nejbližšího okolí. Pro konečné rozhodnutí mi chybí více informací.


Strana zelených
Petr Klepiš

Za stávající situace se Strana zelených staví k paroplynové elektrárně mírně skepticky. Budeme souhlasit jen za těchto předpokladů:
a) pokud by byla alternativou k hnědouhelné elektrárně
b) pokud bude zpracována velká EIA
c) pokud bude mít integrované povolení.


SPR–RSČ
Pavel Bělohlávek

Strana nedodala fotografii svého lídra pro Ústecký kraj, ani jeho odpověď na předvolební anketní otázku Deníku.


Strana zdravého rozumu
Petr Fišer

V žádném případě stavbu nepodporujeme. Životní prostředí v našem kraji je již tak znečištěné, že každý, byť i malý zdroj znečištění, to může jen zhoršit i přesto, že bude dodržovat zákonné emisní normy našeho státu. Pořád to jsou znečišťující škodliviny v našem ovzduší navíc.


Dohoda pro Ústecký kraj
Roman Dráb

Prosadíme pravidelné konzultace dlouhodobých zájmů a aktivit ČEZ v Ústeckém kraji, nesouhlasíme s výstavbou elektrárny ČEZ v Ústí nad Labem a podporujeme rekonstrukce stávajících provozů.


Balbínova poetická strana
Martin Ryba

S výstavbou paroplynové elektrárny naše strana souhlasí, ale jen v tom případě, že firma ČEZ zde současně vystaví římské lázně, jejichž součástí bude parní lázeň a bar s obsluhou nahoře bez. Vstup bude vzhledem k ziskům firmy ČEZ volný.


Pravý Blok
Jaroslav Krejsa

Váže se k tomu kauza, která nedávno proběhla médii. Požadujeme to prošetřit a uzavřít. Dále požadujeme informace, abychom se na jejich základě mohli rozhodnout. Samozřejmě, týká se to lidí, proto požadujeme referendum.


Nespokojení občané!
Marie Kindermannová

Je to vždy problém lidí, kteří v dané lokalitě bydlí. O svém prostředí mají rozhodovat sami. Referendum je proto nejlepším prostředkem ke zjištění názoru většiny. Občanům je třeba dát pravdivé argumenty, podle kterých se sami rozhodnou. Dnes bohužel občané nikoho nezajímají, mnohdy jsou dokonce na obtíž.


ODS
Jiří Šulc

Jako hejtman se se k tomu mohu postavit pouze v souladu s legislativou a s nařízením kraje, že nepovolíme další zdroj energie, dokud nebude uzavřen jiný stávající zdroj odpovídajícího výkonu.


ČSSD
Jaroslav Foldyna

Stavbu této elektrárny rozhodně vůbec nepodporuji. Považuji to dokonce za šílenství.


Dělnická strana
Jiří Štěpánek

Jsme proti této výstavbě, protože si myslíme, že by se tím zvýšilo znečištění již dost poničeného životního prostředí na Ústecku. Problém tepelných elektráren je problémem celostátním a jako takový se musí také řešit na celostátní úrovni.


Konzervativní koalice
Petr Žák

Vycházel bych z názoru lidí, kteří tam bydlí. Tedy jsem pro uspořádání referenda na toto téma.


Evropská strana důstojného stáří
Jiří Vrzala

Je lhostejné, co já si myslím. Záleží jen na lidech, co chtějí. Jsem pro uspořádání referenda, přičemž lidé musejí být seznámeni s parametry tohoto zařízení. Nelze hlasovat bez dostatečných informací. Nikdo neví, jaká bude cena plynu za deset let, i s tím je samozřejmě nutné počítat.


SZSP
Jan Nebáznivý

Jednoznačně jsme proti rozšiřování provozů na území měst, ani nechceme stavby nových elektráren typu Prunéřov. Soustavně budeme vystupovat proti plánované stavbě paroplynové elektrárny v těsné blízkosti Ústí nad Labem.