Ve svém předvolebním seriálu se Deník lídrů kandidujících politických subjektů dotazuje, jaká mají stanoviska, či jak by řešili nejpalčivější problémy obyvatel Ústeckého kraje.

Po nezaměstnanosti, stavbě elektrárny u Úžína či možném posunutí limitů těžby hnědého uhlí je to také otázka stavby jezů na Labi. Rejdaři nyní vyhrožují žalobami o miliardy na český stát, který jim neumožnil splavnost řeky na určitá období roku. Proto se lídrů ptáme:

Jak byste řešili celoroční splavnost Labe?

KSČM
Oldřich Bubeníček

Labe je významná dopravní tepna, která může přenést část nákladů z kamionů na lodě. Ale k tomu potřebuje dostatečnou hladinu vody a ta se dá vytvořit pouze výstavbou jezu. K tomu je potřeba úzká spolupráce se sousedním Saskem.

SNK – Evropští demokraté
Petr Medáček

Splavnit ano, ale je potřeba dodržet všechny normy, jež vycházejí ze současné legislativy. Jako vzor bychom si mohli vzít naše německé sousedy. Tam je to prováděno velice šetrně k životnímu prostředí a přitom velice efektivně a funkčně.

Severočeši.cz
Hana Jeníčková

Labe by mělo být splavné celoročně. K tomu cíli by měly být učiněny všechny technické kroky.

Masarykova demokratická strana
Anna Kodysová

Splavnost Labe je důležitá, je to v naší republice (nejen v Ústeckém kraji) jediná řeka, kde je možné provozovat lodní nákladní dopravu. Spojení ČR s německými přístavy až po Hamburk je důležité. Lodní doprava společně s železniční (ta zejména) jsou dobrými variantami, jak ulehčit přetížené silniční dopravě.

Strana zelených
Petr Klepiš

Upřednostňujeme k řece i okolní přírodě šetrné varianty. Jsme pro tzv. „zjednosměrnění“ plavební dráhy. Problém by mohl řešit i nákup lodí s menším ponorem, s modernizací těch stávajících. Budeme usilovat o finanční podporu na nákup těchto plavidel.

Strana zdravého rozumu
Petr Fišer

Přestože jsem členem Strany zdravého rozumu, nejsem žádný Všeználek. Já si myslím, že odborné záležitosti by měli řešit odborníci a ne politici nebo jejich stranické sekretariáty. V této otázce je potřeba odpovědně zvážit jak ekonomiku, tak i ekologickou stránku věci.

SPR–RSČ
Pavel Bělohlávek

Pro mě je to zatím neaktuální téma, protože nejsem Ústečák. K tomu, abych si na tuto problematiku mohl udělat názor, potřebuji nejprve získat více relevantních informací.

Dohoda pro Ústecký kraj
Roman Dráb

Pro splavnost řeky Labe je nutné vybudování jezů, které zabezpečí zvýšení hladiny. K tomuto však předchází příprava kvalitních projektů, výběr vhodných míst a spolupráce se všemi, kterých se úpravy dotknou. Rozhodně to není věc, kterou vyřeší jedinec ani Ústecký kraj osamoceně. Tato dopravní tepna by měla být věcí celonárodního a evropského významu. Bez evropských peněz se vzmůžeme pouze na drobné úpravy.

Balbínova poetická strana
Martin Ryba

Použil bych zde pramičky, které se osvědčily v soutěskách ve Hřensku. Teď vážně: je opravdu nutné vybagrovat dno Labe a stavět jezy, nestačilo by používat lodě s menším ponorem?

Pravý Blok
Jaroslav Krejsa

Vodní doprava patří mezi nejlevnější, a proto je potřeba řešit splavnost Labe v návaznosti na spolkovou zemi Sasko, ale i splavnost u jiných vodních toků, umožňuje-li to jejich profil.

Nespokojení občané!
Marie Kindermannová

Obávám se, že práce a vynaložené finance by asi byly zbytečné, vzhledem k tomu, že německá strana tyto investice odmítá. Osobně ale proti nejsem, protože podporujeme ekologickou dopravu.

ODS
Jiří Šulc

Řešil bych ji samozřejmě výstavbou jezů. Tady bych rád řekl, že se díky vstřícnému přístupu vlády podařilo pro infrastrukturu našeho kraje na příští roky získat bezmála 50 miliard, mezi kterými jsou peníze určené i na zajištění splavnosti Labe.

ČSSD
Jaroslav Foldyna

Zde není moc možností, považuji za povinnost státu vytvořit podmínky pro celoroční využití nejekologičtější a nejlevnější dopravy, kterou bezesporu vodní doprava je. Je nutné vybudovat jez v katastru Děčína s maximálním ohledem na jedinečnost přírodní scenérie. Je naší povinností snížit přetížení silnic a dálnic s ohledem na ekonomiku, nejen v Děčíně, kraji, ale celé ČR.

Dělnická strana
Jiří Štěpánek

Vybudovat nové plavební komory, upravit koryto řeky a přístaviště. Vše v souladu s ekologickými nařízeními. Lodní doprava má v sobě velký ekonomický a ekologický potenciál a napomáhá exportu. Nenaslouchejme pseudoekologům, kteří pracují v cizím zájmu. Nesmíme se stát jejich rukojmími, jak se to dnes děje při stavbě dálnice přes České středohoří. Slovo musí mít skuteční odborníci.

Konzervativní koalice
Petr Žák

Řešil bych to výrobou menších lodí vzor 1960 – a bylo by po problému.

Evropská strana důstojného stáří
Jiří Vrzala

Proč má být Labe celoročně splavitelné? Nikdy celoročně splavitelné nebylo. Splavovat Labe v Čechách je nesmysl, když nemáme souhlas saské vlády. Ekologické problémy, které to může vyvolat, rozhodně nejsou zanedbatelné.

SZSP
Jan Nebáznivý

Na Labi je především potřeba uskutečnit rozsáhlá protipovodňová opatření. Podpoříme rozvoj osobní dopravy na Labi budováním přístavišť a příspěvky provozovatelům lodí. Nákladní říční doprava je šetrná k životnímu prostředí, je ale třeba zvážit návratnost investic do stavby jezů. Rezervy jsou v celoroční údržbě dna řeky, prohlubování koryta i v užívání plavidel s plochým dnem a nižším ponorem.

Anketu připravili: Janni Vorlíček, Martina Seewaldová, Radek Nohl, fotografie poskytli kandidáti