Ve svém předvolebním seriálu se Deník lídrů kandidujících politických subjektů dotazuje, jaká mají stanoviska či jak by řešili nejpalčivější problémy obyvatel Ústeckého kraje.

Po nezaměstnanosti, stavbě elektrárny u Úžína či možném posunutí limitů těžby hnědého uhlí je to také otázka pronájmu laboratoří v ústecké nemocnici. Lékaři tvrdí, že laboratoře vydělávají mnohem víc než management Krajské zdravotní říká. Proto se lídrů ptáme:

Má Krajská zdravotní pronajmout laboratoře v ústecké nemocnici a proč?

KSČM
Oldřich Bubeníček

Tato informace se jistě dostala na veřejnost v předvolebním období naprosto nechtěně. Jen ukazuje, že snaha o privatizaci krajského zdravotnictví pokračuje rychlým tempem. Pronajímat výdělečné zařízení, které je nutné pro chod nemocnic je nesmysl. Tomu se musí po volbách zabránit.

SNK – Evropští demokraté
Petr Medáček

My máme negativní stanovisko k pronájmu laboratoří krajské nemocnice, protože to zavání jistým tunelováním.
Privatizaci ve zdravotnictví obecně bychom se nebránili, ale zatím nás nikdo nepřesvědčil, že je to vše dostatečně průhledné a že to přináší víc pozitiv než negativ.

Severočeši.cz
Hana Jeníčková

Ne, ne ani náhodou, výnos z laboratoří patří nemocnicím. Navíc jsem a jsme toho názoru, že Krajská zdravotní, a.s. by měla být zrušena, rozpuštěna a měla by být obnovena samostatnost nemocnic.

Masarykova demokratická strana
Anna Kodysová

Je to lukrativní část krajské nemocnice a jejím pronajmutím by se nemocnice nejspíš připravila o svou ziskovou část. Abych se mohla správně rozhodnout, musela bych znát podmínky – především výši případných pronájmů a výši současných profitů z činnosti laboratoří.

Strana zelených
Petr Klepiš

Jistě nemá. Ty podmínky byly nastavené pro krajské nemocnice naprosto nevýhodně. Už jen ta doba pronájmu je nezvyklá. Připomíná to kauzu Kamencového jezera v Chomutově. Vedení krajské zdravotní musí řešit především úbytek kvalifikovaných lékařů a ne nevýhodně pronajímat výdělečný segment péče.

Strana zdravého rozumu
Petr Fišer

Nevidím žádný důvod, proč by se mělo ve zdravotnictví něco pronajímat. Každý nájemce chce pronájem kvůli tvorbě zisku, a tim odčerpává peníze ze zdravotního systému. Já myslím, že každý občan vidí, pokud potřebuje lékařskou či zubní pohotovost, kam to krajské zdravotnictví pod současným vedením dopracovalo.

SPR–RSČ
Pavel Bělohlávek

Jsem zásadně proti pronajímání zdravotnických zařízení. Občan tak bude oddělen od základní zdravotní péče. Prioritním se stane vydělávání peněz, ne zdraví pacienta.

Dohoda pro Ústecký kraj
Roman Dráb

Zbavovat se výdělečných provozů, tedy laboratoří, by bylo asi velkou chybou. Jestliže laboratoře dostane do pronájmu jedna společnost v celých Čechách, kdo potom zaručí kvalitu? Není pravdou, že laboratoře nepatří k zdravotnickému zařízení, na Západě jsou naopak v úzkém propojení. Po pronájmu laboratoří budou tyto odděleny od praxe a výsledky budou jen formální, bez návazností.

Balbínova poetická strana
Martin Ryba

Proč se zbavovat slepice, která snáší zlatá vejce? Proč se zbavovat oddělení, které patří mezi nejziskovější?

Pravý Blok
Jaroslav Krejsa

Zase kauza, která smrdí, a k odpovědi potřebuji fundované dokumenty. K těm se dostanu jedině tehdy, budu-li zvolen do krajského zastupitelstva. Znám názor pana Budjače, který za každou cenu hájí pronájmy a znám názor druhé strany, která mluví o tunelu a nemorálnosti. Svůj názor Vám řeknu, až se stanu krajským zastupitelem.

Nespokojení občané!
Marie Kindermannová

Pronájem laboratoří je tunel velikého rozsahu, protože laboratoře logicky patří k provozu jednotlivých oddělení v nemocnicích a jejich finanční přínos zajišťuje chod finančně náročných úkonů. Navíc pronájem za 30 milionů Kč je polovičním přínosem proti skutečnému zisku! Podepisujeme petice proti těmto zlodějským praktikám.

ODS
Jiří Šulc

Ohledně laboratoří nyní v Krajské zdravotní probíhá šetření, které má zjistit, kolik laboratoře vydělávají, kolik by vydělávat ještě mohly a další podrobnosti. Do doby než budou známy výsledky, se k této odborné věci vyjadřovat nechci.

ČSSD
Jaroslav Foldyna

Pokud někdo nabídne třeba o 10% vyšší pronájem než je dnes výnos laboratoří a zaváže se dodržovat nejvyšší kvalitu. Pokud smlouva nebude tak nevýhodně sepsána, jak předvedlo vedení KZ a.s., tak o tom lze uvažovat. Stěžejní ale je, zda vůbec potřebujeme laboratoře pronajmout? Myslím, že KZ a.s. dosud nepředložila smysluplnou koncepci fungování kvalitní zdravotní péče.

Dělnická strana
Jiří Štěpánek

Nic ve zdravotnictví nepronajímat a neprivatizovat. Dělnická strana považuje privatizaci nemocnic za jeden velký tunel, který odstaví občany od základní lékařské péče. V nemocnicích bude plastická chirurgie, soukromá stomatologie a podobně, protože budou orintovány hlavně na zisk. Vláda ODS udělala ze zdraví obchod. Kde je záruka, co se stane za čas s laboratořemi, jak budou nastaveny ceny?

Konzervativní koalice
Petr Žák

Pronajmutí laboratoří není transparentní. Takže spíš ne.

Evropská strana důstojného stáří
Jiří Vrzala

Ne. Jestliže se lidé, kteří vedou pětici nemocnic rozhodnou, že budou podnikat a nikdo jim v tom nezabrání, tak budou pronajímat cokoliv. Z čeho však chtějí doktory a sestry platit, když ne z výdělečných provozů?

SZSP
Jan Nebáznivý

Pronájem laboratoří není výhodný z odborného hlediska ani ekonomicky. Soukromý subjekt nebude provádět ta vyšetření, která jsou ztrátová, ale přitom velmi důležitá pro stanovení diagnózy a správnou léčbu nemocných. KZ má dostatek odborníků, kteří jsou schopni propojit laboratoře a využít jejich potenciál tak, aby poskytovaly moderní diagnostiku a zlepšovaly hospodaření nemocnic.

Anketu připravili: Janni Vorlíček, Martina Seewaldová, Radek Nohl, fotografie poskytli kandiáti