Ve svém předvolebním seriálu se Deník lídrů kandidujících politických subjektů dotazuje, jaká mají stanoviska, či jak by řešili nejpalčivější problémy obyvatel Ústeckého kraje. Po nezaměstnanosti, stavbě elektrárny u Úžína, pronájmu laboratoří v ústecké nemocnici, financování kampaně a ochoty předložit k ní dokumentaci, či možném posunutí limitů těžby hnědého uhlí, je to také otázka dopravní obslužnosti v našem kraji. Proto se lídrů ptáme:

Kterým směrem by se měla ubírat dopravní obslužnost kraje?KSČM
Oldřich Bubeníček


Jistě si nestěžují lidé ve velkých městech. Ale hromadná doprava musí fungovat sedm dnů v týdnů, nejen spoj ráno a odpoledne, má sloužit i lidem na vesnicích. Osobní vlaková doprava se musí vrátit i na regionální tratě. Jednak to je služba občanům stále bydlícím, chalupářům i turistům, ale i úcta k našim předkům, kteří zde dokázali tratě v minulosti postavit.


SNK – Evropští demokraté
Petr Medáček


My samozřejmě podporujeme integrovaný dopravní systém. Velká většina našich kandidátů jsou starostové obcí, kteří si přirozeně důležitost fungující dopravy uvědomují. Je to jeden z našich dlouhodobých cílů.


Severočeši.cz
Hana Jeníčková


Ano, dopravní obslužnost je zoufale špatná a my jsme připraveni ji řešit. Je to ostatně jeden z hlavních bodů našeho volebního programu. Jedná se však o tak složitou problematiku, že ji nakrátko nelze popsat.


Masarykova demokratická strana
Anna Kodysová


Naším hlavním cílem je podpora železniční dopravy. Obnovit bychom ji chtěli i na tratích, kde byla již zastavena nebo velmi omezena. Dopravní obslužnost kraje musí být v našem regionu opravdu ekologická, třebaže se na první pohled může jevit dražší. Musíme zajistit všem možnost dostat se pohodlně do práce, škol, k lékařům i za kulturou. Je to důležité zvláště v našem kraji s vysokou nezaměstnaností.


Strana zelených
Petr Klepiš

Souhlasím, že situace je zoufalá. Preferujeme vybudování integrovaného dopravního systému. V důsledku špatných rozhodnutí současné vlády kraje to bude běh na delší trať. Rozhodně v zastupitelstvu nepodpoříme rušení kolejové dopravy a autobusových linek. Situaci může řešit i dostupný a kvalitní informační systém. Někteří lidé pro chaotické změny už na meziměstskou dopravu rezignovali.


Strana zdravého rozumu
Petr Fišer


V první řadě je nutné dobudovat dálnice spojující důležité regiony s centrem. Silniční síť v některých oblastech kraje neodpovídá potřebám současné doby. Na dopravní obslužnost kraje je potřeba vyčlenit daleko větší dotace, aby se dopravní obslužnost vrátila na úroveň roku 1995. Kde na to vzít? Já si myslím, že je to o stanovení priorit.


SPR–RSČ
Pavel Bělohlávek


Na dopravu mám kladný názor, například v Chomutově funguje dobře, pouze mi vadí vyšší ceny. Integrovaný dopravní systém samozřejmě podporuji.


Dohoda pro Ústecký kraj
Roman Dráb

Dopravní monopol DPÚK byl neekonomický a dle mého názoru převzal současný dopravce jak systém, tak i tu neekonomičnost. Je třeba se podívat na četnost a nutnost některých linek autobusů zejících prázdnotou, prostě někde ubrat a někde naopak přidat. Ale to lze pouze za podmínky, že znám potřeby jednotlivých lokalit a to lze řešit jen ve spolupráci s místní samosprávou a ne opisovat to, co bylo špatné již v minulosti.


Balbínova poetická strana
Martin Ryba


Dle našich zkušeností chybí jen takzvané noční flamendry.


Pravý Blok
Jaroslav Krejsa


Hejtman Šulc tvrdí, že dopravní obslužnost kraje je špičková, a opozice proto raději jezdí auty a vše kritizuje. V každém případě je pro mě prioritou dostupnost pro všechny občany kraje v souvislosti s náklady a skloubení železniční dopravy s autobusovou. Další řešení obslužnosti přinese čas.


Nespokojení občané!
Marie Kindermannová


Špatnou situaci v dopravní obslužnosti způsobil hejtman Šulc svým rozhodnutím, když nerespektoval zákon. Měl by být odpovědný a nést důsledky svého rozhodnutí! Koncesní smlouva by měla být uzavřena s DPÚK, který má s touto činností bohaté zkušenosti a vozový park dobře vybavený. Přála bych jim, aby uspěli ve sporu s hejtmanem a získanými financemi přispěli k ještě kvalitnějšímu vybavení svých autobusů!


ODS
Jiří Šulc

Jako „zoufale špatnou“ může dopravní obslužnost označit jen ten, kdo ji nevyužívá a obrázek si o ní dělá pouze z novin. Autobusy krajských dopravců jsou nejmladší v celé republice. Pomocí smluv nutíme dopravce k nákupu moderních a ekologických autobusů splňujících alespoň Euro 4. Tvrdě sankcionujeme nedodržování jízdních řádů. Podobné podmínky nyní zavádíme i v oblasti dopravy železniční.


ČSSD
Jaroslav Foldyna


Zoufale špatná dopravní obslužnost je tady od vyvolání oné dopravní krize. Řešení nebude jednoduché. Osobně jsem situaci již konzultoval s některými předními odborníky. Chci se v návrhu vrátit k záměru vybudovat integrovaný dopravní systém. V něm spolu různé druhy doprav navzájem spolupracují a vytvářejí tak jednoduchý a přehledný systém, v němž jsou linky spolu provázány s jednotným tarifem.


Dělnická strana
Jiří Štěpánek


Zastavit rušení železničních tratí v kraji, protože je to mnohde jediný způsob, jak se obyvatelé mohou dostat do zaměstnání, či k lékaři. Zprůhlednit a důsledně kontrolovat průběh výběrových řízení na autobusové dopravce v kraji. Není možné, aby se občané stali rukojmími konkurenčního boje dvou autobusových dopravců. Kraj je ekologicky zatížený, proto veřejná doprava musí být prioritou.


Konzervativní koalice
Petr Žák


Hlavní linky autobusů a vlaků by měl samozřejmě řešit kraj. Ostatní je pak potřeba připravit na základě potřeb místních obecních úřadů. Upřednostňoval bych přitom hlavně zdroje z řad místních podnikatelů, budou–li k dispozici.


Evropská strana důstojného stáří
Jiří Vrzala


Je potřeba skutečně dostavět dálnice D8. Obstrukce lidí, kteří zavinili, že se nedostavěla včas, stojí peníze a dneska je stavba dražší. Jejich odpovědnost je nulová. Já podél Labe jezdím každý den a je to hrozné. Z hlediska kraje má naprostou prioritu dostavba dálnice.


SZSP
Jan Nebáznivý

Podporujeme urychlenou dostavbu dálnice D8 navzdory militantním ekologům, výstavbu rychlostních komunikací a urychlení oprav silnic II. a III. třídy. Po vzoru západní Evropy musí kraj vytvořit integrovaný systém hromadné dopravy tak, abychom mohli cestovat s jednou jízdenkou vlakem, autobusem i MHD za přijatelné ceny.