Ve svém předvolebním seriálu se Deník lídrů kandidujících politických subjektů dotazuje, jaká mají stanoviska, či jak by řešili nejpalčivější problémy obyvatel Ústeckého kraje.

Po nezaměstnanosti, stavbě elektrárny u Úžína, možném posunutí limitů těžby hnědého uhlí, či návrhy na vymýcení ghett s nepřizpůsobivými obyvateli, a zneužívání sociálních dávek je to i otázka kriminality. Proto se lídrů ptáme:

V Ústeckém kraji je jedna z nejvyšších kriminalit v republice. Jak ji chcete řešit?

KSČM
Oldřich Bubeníček

Vysoká kriminalita je problém, ale řešení nemůže být pouze na bedrech kraje. Jednak se jedná o lokality s velkou koncentrací nepřizpůsobivých lidí, je zde stále poměrně vysoká nezaměstnanost, chybí dostatek policistů do pořádkové služby. Městské policie často suplují republikovou a města stojí obrovské peníze. Všichni musí spojit síly.

SNK – Evropští demokraté
Petr Medáček

Krajské zastupitelstvo má jen minimální vliv na činnost policie, ale myslím si, že legislativními iniciativami bychom vytvořili návrhy na zapojení se těchto lidí do každodenního života. Přestupkové řízení je málo výkonné, omezit je pouze na sousedské vztahy a ostatní řešit trestním zákonem.

Severočeši.cz
Hana Jeníčková

Jasným využíváním projektů prevence kriminality. Koordinací a koordinačními smlouvami mezi městskými policiemi a Policií ČR. Městské policie by měly pomoci odbřemenit státní policii od nepolicejních činností a tím jim uvolnit ruce pro boj s kriminalitou.

Masarykova demokratická strana
Anna Kodysová

Úzká spolupráce Policie České republiky a městské policie. Nepospávat v parcích v autech. Také když jede policie v rychlíku, tak ať ho prochází a kontroluje a nesedí hned z Masarykova nádraží v 1. třídě.

Strana zelených
Petr Klepiš

Zejména u „pouliční“ kriminality je základem policejní práce, respektive obchůzková služba a činnost policejního inspektora s územní odpovědností. Zde jsou velké rezervy. Narůstající kriminalita v našem kraji ovšem úzce souvisí se sociální a vzdělanostní strukturou obyvatel. Řešení tedy musí být komplexní.

Strana zdravého rozumu
Petr Fišer

Policie se dnes zaměřuje spíše na vybírání pokut za špatné parkování nebo překročení rychlosti, namísto skutečné služby občanům. Velice užitečným nástrojem prevence kriminality jsou otevřená centra pro mládež. Potencionální uživatelé drog zde mohou nalézt alternativu v činnosti, která je od závislosti odpoutá. Je nutné ruku v ruce s prevencí zavádět i tvrdé restrikce.

SPR–RSČ
Pavel Bělohlávek

Je potřeba rozšířit řady policie. A to hlavně městské policie. Policisté musí být více vidět na sídlištích. Kriminalita je vysoká kvůli nepřizpůsobivým občanům.

Dohoda pro Ústecký kraj
Roman Dráb

Dle mého soudu je třeba v našem kraji podporovat Probační a mediační službu, případně další neziskové organizace podobného zaměření, které pomáhají občanům propuštěným z výkonu trestu tzv. zapadnout mezi normální lidi. Vedle těchto skutečností je třeba podpořit terénní sociální pracovníky a zaměřit se především na mladší lidi z nízkopříjmových skupin obyvatelstva.

Balbínova poetická strana
Martin Ryba

Nechceme ji řešit, ať si ji řeší policie a soudy. My se zabýváme radostnějšími a poetičtějšími záležitostmi.

Pravý Blok
Jaroslav Krejsa

Samozřejmě, že cikáni jsou celorepublikovým problémem. Snažil bych se navrhnut a přijmout zákon o domovském právu v podobném znění, jako to bylo po 1. polovině 19. století, čímž bych pomohl oběma stranám.

Nespokojení občané!
Marie Kindermannová

Lidé se bojí vycházet na ulici nejen večer, ale dnes i za dne. Feťáků je možno vidět v ulicích či parcích hojně. Víme, že si na fet potřebují vydělat denně dost peněz a jsou schopni přepadnout starou babičku pro 50 korun. Bezpečnost není zajištěna ani v bytech, protože bytaři mají v noci nejpříznivější čas, přitom jsou někteří tak drzí, že vykrádají byty i ve dne!

ODS
Jiří Šulc

V první řadě bych chtěl říct, že je to především úkol Policie ČR, popřípadě policií městských. Ale přece jen pro snížení kriminality, sice nepřímo, něco děláme. Kraj spolu s litvínovskou radnicí a mosteckým úřadem práce na jaře rozjel Projekt Litvínov. Jeho smyslem je jednak zamezit zneužívání sociálních dávek a vytvořit pro dlouhodobě nezaměstnané takové podmínky, aby byli nuceni jít pracovat.

ČSSD
Jaroslav Foldyna

Chci všestranně podporovat všechny kroky policie, které povedou k potlačení trestné činnosti. V oblasti prevence může kraj vstoupit významně do hry při grantové politice. Musíme podporovat projekty, které přivedou mládež do kluboven, tělocvičen a nenechají ji na ulicích. Budu se v maximální míře snažit, aby lidé měli práci a neskončili v bezvýchodné sociální situaci.

Dělnická strana
Jiří Štěpánek

Dělnická strana požaduje znovuzavedení trestu smrti. Vrazi dětí, seniorů a dealeři drog nemají právo na život. Musí se dosáhnout důsledného vymáhání práva. Kdo porušuje zákon, musí počítat s trestem. Nepotřebujeme Džamilu, potřebujeme výkonnou policii a spolehlivé soudy. Zloděj se směje a okradený se bojí. A to Dělnická strana změní.

Konzervativní koalice
Petr Žák

Řešením je vybudování nových nápravných zařízení pro mladistvé a vězení pro dospělé pro krátkodobé tresty (odsouzení do jednoho roku odnětí svobody), odsouzených k alternativním trestům (veřejně prospěšným pracím) a zavedením preventivních policejních hlídek během dne i noci.

Evropská strana důstojného stáří
Jiří Vrzala

I kdyby se podařilo jenom potlačit užívání drog, kriminalita by okamžitě prudce klesla. V kombinaci s ostatními body by její redukce byla obrovská. Řešení takovéto situace však není nic populárního a ani elegantně čistého. Naše strana je připravena aktivně spolupracovat se všemi, kteří jsou ochotni k řešení přispět tak, aby byly brzy vidět nějaké pozitivní výsledky.

SZSP
Jan Nebáznivý

Městské i státní policie musejí mít naplněné stavy, neudržitelný je nedostatek státních zástupců a soudců v kraji. Policie i soudy je třeba vybavit technikou i pomocným personálem tak, aby se urychlilo vyšetřování i soudní řízení. Kamerové systémy v rizikových lokalitách jsou prevencí a pomohou usvědčit pachatele. Kriminalitě je třeba předcházet nabídkou atraktivního programu pro volný čas.

Anketu připravili: Janni Vorlíček, Martina Seewaldová, Radek Nohl, fotografie poskytli kandidáti.