Stála před zadním vchodem do domu v ulici Pivovarská zahrada a čekalo jí asi sedm set metrů k volební místnosti volebního okrsku č. 67 v Ústí – Krásném Březně.

Ale již při prvním kroku leknutím ztuhla. Právě před ní seskočil z prvého patra muž s bundou v ruce a utíkal jako o závod.

„Viděla jsem ho potloukat kolem zadní části domu už asi hodinu před tím. Byl to asi třicetiletý cikán, feťák. Vylezl z jednoho parapetu na druhý a dostal se na malý balkonek do prvního patra. Ukradl tam bundu a utekl. Ještě je tu na zemi jeden kolíček, jak jí serval ze šňůry,“ ukazuje Lenka Hegrová na kolíček v trávě.

Brouzdá se pomalu spadlým listím k areálu stavební školy. Všude je jako by vymeteno: na obloze ani mrak, ani lidé na ulici, není vidět ani ptáky na stromech.

Chvíli se bezradně rozhlíží, protože vpravo má jednu budovu stavební školy a na druhé straně ulice druhou. Kde jsou volby?

V liduprázdné ulici dva lidé kouří před budovou vlevo a jeden člověk z ní právě vychází ven. Tři lidé poblíž znamená, že přihořívá. Volební místnost musí být tam.

Kromě volební komise a podzimního sluníčka nikdo jiný ve volební místnosti nebyl. O den dříve, v pátek, přišlo k volbách 20 procent voličů. Dnešní situace nebude asi o nic lepší. Když hodila do urny obálku, potkala cestou ze školy jenom další čtyři voliče.

„Kdyby mě k tomu nepřemluvila matka, volit bych nešla. Prakticky nikoho z kandidátů neznám. A to, co říkají, jsou jenom obecné povídačky,“ svěřuje se volička z Pivovarské ulice. A dodává, že ji spíše trápí, aby nějací zloději neukradli ze stěny domu talíř satelitu, protože je také poměrně nízko nad zemí, stejně jako ukradená bunda sousedky.

Ze školy jde do krásnobřezenské samoobsluhy Plus. Při rychlém nakupování, protože nemá čas, chce jít za kamarádkou, jí zabrzdily citrony. V každé síťce s citrony našla nejméně jeden dva nahnilé. Po usilovném pátrání nakonec našla jednu síťku s pěti citrony, které vypadaly na první pohled dobře. Dala je do vozíku a zamířila k pokladně. Zaplacením citrónů volební dopoledne plné nepříjemných překvapeních skončilo. Zamířila ke kamarádce. Tam jí snad zloděj ani nic nahnilého nečeká.