Předchozí
1 z 10
Další

Podívejme se nejprve na výsledky malé ankety, kterou Ústecký deník na svém webu na toto téma v minulých dnech uspořádal. Takto hlasovali čtenáři. 

GrafikaZdroj: Deník

Petr Nedvědický, ANO 2011Zdroj: Deník/Karel PechPetr Nedvědický, ANO 2011

Na úklidu centra města se podílí několik subjektů - obvod Město, společnost AVE a Městské služby. Často slýcháme, že na pořádný úklid by bylo třeba více peněz. Nemyslím si, že je to jen o penězích, ale i o větší efektivitě, lepší provázanosti a změně systému rozložení práce a její kontroly. Nebude od věci se na příští schůzce s obvodem a oběma firmami zaměřit na odstranění zbytečných problémů. Před časem jsem se sešel s pracovníky, kteří v centru uklízejí odpadky a zametají. Ti to vidí jasně. Lidé jsou nepořádní, odhazují odpadky a nedopalky kdekoliv, když je napomene strážník nebo pracovník úklidu, začnou jim nadávat. Velkou pomocí by proto bylo, kdyby občané změnili svůj přístup k veřejnému pořádku.

Pavel Vodseďálek, KSČMZdroj: archiv osobnostiPavel Vodseďálek, KSČM

V úvodu nutno říci, že bude nutné, aby státní i městská policie byla důraznější a vyšší postihy těch, kteří tento nepořádek dělají. Častější úklid centra města veřejně prospěšnými pracovníky. Chce to ovšem poněkud více dělat kontroly. Stálo by za to, pravidelně, například jednou za měsíc, pořádat akci a její výsledky uveřejnit. Nejvíce problémů je v nočních hodinách a ráno, kdy vyrážejí k úklidu veřejně prospěšní pracovníci, až když hlavní nápor obyvatel, spěchajících do práce, pominul. Centrum bývá uklizeno pozdě. V sobotu ráno nebo v neděli, pokud je větší akce, bývá nepořádek i jinak před kulturními místy. Pořadatel má určité stanovené podmínky ke konání akce a je tam zcela jistě i odstavec úklid. Je nutno to řádně zkontrolovat, v případě nedostatků to postihnout ve správním řízení. Samozřejmě k dobrému pocitu ve městě patří nejen uklizené město, květiny v centru města, posekaná tráva, na to je třeba v rámci kompetencí města, případě obvodů dohlédnout.

Michal Šidák, ODSZdroj: archiv osobnostiMichal Šidák, ODS

Běžný úklid v centru města zajišťuje z větší části společnost AVE, a to na základě rámcových smluv s městem. Znamená to, že buď si magistrát a obvod nedokážou objednat uklízení v požadované kvalitě, nebo AVE nedokáže centrum uklidit. Tomu ale nevěřím. Proto je nutné zajistit správnou funkčnost objednávání úklidu města. A z mého pohledu je v centru města málo odpadových nádob, o jejich vzhledu se raději nebudu vyjadřovat.

Zbyněk Novák, SpolečněZdroj: archiv osobnostiZbyněk Novák, Společně

Úklid a údržba města je prioritou našeho programu, protože nepořádek v ulicích Ústí nad Labem už dávno překročil únosnou mez. Připravili jsme strategii vybudování Technických služeb v majetku města a tu jsme již před rokem představili zástupcům tehdejší koalice. Bohužel, naše město touto cestou nejde a udržuje stávající, nefunkční stav. Proto chceme tuto strategii prosadit z pozice zastupitelů, aby se situace zlepšila. Druhý velký problém úklidu města je, že o část pozemků se stará magistrát, o část obvody, Městské služby, Dopravní podnik a další. Je v tom často velký chaos a člověk pak ani neví, kde si na nepořádek má stěžovat. Z tohoto důvodu chceme změnit Statut města, aby se o úklid veřejného prostoru staraly jen obvody, protože jak ukazuje současná situace, tak obvody se umí o své pozemky starat lépe, než například Odbor dopravy a majetku na magistrátu. Tyto dva kroky máme připravené a můžeme je prosadit ihned po volbách.

Richard Loskot, PRO! ÚstíZdroj: archiv osobnostiRichard Loskot, PRO! Ústí

Jsme jedním z mála krajských měst, které si zprivatizovalo kompletně své technické městské služby a na stavu pořádku města to je vidět. Jednoznačně chceme, aby se údržba a úklid vrátily pod město. Současná péče o zeleň a mobiliář je katastrofální. Chceme, aby naše městské služby postupně přebíraly agendu od AVE. Jsme také jediným velkým městem, kde máme sloučený odbor dopravy a majetku. Ten se stará o údržbu a pořádek veřejného prostoru. Chceme, aby péči o veřejný prostor měl samostatný odbor. Co se týká oprav a údržby silnic a chodníků, je potřeba vyřešit statut města. Ta vyhláška, kterou se město dělí a organizuje. My máme čtyři obvody, ale nemáme vyřešené pořádně jejich financování a především je hrozný zmatek v rozdělení odpovědnosti za správu komunikací a zeleně. To chceme napravit, aby občan neustále neslyšel výmluvy typu: "víte, to patří obvodu", nebo obráceně. Zkrátka je potřeba do toho vnést přehlednost. Chceme, aby již zmiňované městské služby přebraly systematicky údržbu silnic a chodníků, jako to dělají technické služby města Liberec.

Michal Ševcovic, Pro Zdraví a SportZdroj: archiv osobnostiMichal Ševcovic, Pro Zdraví a Sport

Problém je, že u některých ulic a částí města není jasné, kdo to má uklidit. Takže si myslím, že je potřeba upravit statut města tak, aby toto bylo jednoznačně jasné. Je potřeba rozdělit pravomoci a zodpovědnost tak, aby to dělaly jenom městské obvody, nebo aby úklid celý dělal magistrát sám. Tak, aby to bylo jednoznačně jasné. To je podle mého názoru nejdůležitější.

Petr Křivan, UFOZdroj: archiv osobnostiPetr Křivan, UFO

Skladba obyvatel je bohužel taková, jaká je. Proto je potřeba zvýšit investice do úklidu města. Pod jednoduchou otázkou se ale skrývá nelehká odpověď. Kromě zřízení “technického podniku”, který zajistí operativní a každodenní úklid centra, je také potřeba využít městské strážníky, kteří kromě bezpečnosti budou dohlížet i na pořádek. Koneckonců nepořádek v našem městě je zapříčiněn lidmi, a tak bychom měli právě je v tomto směru vzdělávat a hlavně motivovat.

Radovan Dostálek, STANZdroj: archiv osobnostiRadovan Dostálek, STAN

Současný systém evidentně nefunguje již několik let. Centrum je zanedbané, plné poházených odpadků, rozbitých košů atd. Úklid je potřeba mít pod přímou kontrolou a správou města a dle potřeby operativně vysílat na znečištěná místa úklidové čety. Nikoliv najímat a objednávat úklid od externích firem. Možností jak toho dosáhnout je znovuzaložení (obnova) technických služeb. Ty by nemusely dohlížet jen na čistotu náměstí, ulic a chodníků, ale postupně přebírat i lehčí opravy městského mobiliáře, údržbu zeleně atd. To jsou služby, za které město platí poměrně značné finanční prostředky, ale výsledek není vidět.

Zdroj: DeníkCo rozhodne volby u vás?
Zapojte se do ankety Deníku

Na sídlišti není kde zaparkovat. Chybějí zubaři. Ulice jsou plné děr. A zrovna ve vaší obci stále chybí kanalizace, ačkoliv ji zastupitelé slibují roky. To jsou věci, které vás trápí. Co bude tím hlavním tématem zářijových komunálních voleb ve vašem bydlišti? Co u vás rozhodne volby? Dejte nám vědět. Zapojte se do předvolební ankety Deníku