Sopranistka Dagmar Zelenková vystudovala na PF UJEP obor Hudební výchova – sólový zpěv ve třídě paní Květy Koníčkové – Jonášové. Zaměřuje se především na belcantovou interpretaci, tj. barokní, mozartovskou a raně romantickou operu, ale nevyhýbá se ani interpretaci novějších žánrů.

„CD Affetuosso je mým prvním profilovým albem. Sestavila jsme ho ze známých i méně známých skladeb z různých stylových období,“ uvádí Dagmar Zelenková.

Právě skladba CD vypovídá o všestrannosti pěveckého stylu ústecké sopranistky. Dagmar Zelenková koncertuje v České republice i v zahraničí (např. v Německu, Itálii, Španělsku, Švýcarsku, Slovensku a Polsku). Od roku 1994 také pracuje na katedře hudební výchovy PF UJEP, kde se specializuje na obor hlasová výchova a sólový zpěv.

„Profesionální zpěvák má potřebu stále se zdokonalovat. Proto i v současné době spolupracuji s paní Věrou Páchovou, sólistkou ústecké opery, na precizování mého interpretačního stylu,“ vysvětluje Dagmar a dodává: „Právě několikaletá poctivá práce na rozvoji mého pěveckého projevu mne přivedla k myšlence seskupit svůj oblíbený repertoár do jednoho místa, jednoho CD.“

Křest profilového CD Affettuoso se konal dne ve středu v prostorách Kampusu UJEP, ve volném výběru Vědecké knihovny UJEP.

Kmotrem CD byl bývalý student univerzity, známý zpěvák David Deyl. Kromě něj na křtu vystoupili také sólisti ústeckého baletu Vladimír Gončarov s partnerkou, a děti z baletního studia Scenic pod vedením Marie Pánkové, které tanečně ztvárnili některé z nahrávek Affettuosa.

„Affettuoso znamená cituplně. Název CD poukazuje na skutečnost, že mohlo vzniknout také díky finanční podpoře univerzitního grantu, který se věnuje pěveckému afektu. Za tuto pomoc jsem moc ráda a velice si jí cením,“ uzavírá Dagmar Zelenková.

CD bude možné od pondělí 11. června zakoupit v Univerzitním knihkupectví v Kampusu UJEP.