Od prvního okamžiku nemohla odtrhnout oči od mladých tanečníků „Proroctví". kteří bez zaváhání ztvárnili hrůzy lidstva při zkáze světa. Cení si hudby i choreografie. Velký potlesk vyvolal mladičký pár Jana Saidlová a Martin Chlumský, který s ladností a s vyspělým tanečním projevem ztvárnil tragédii v pocit lásky a příměří. „Byla jsem dojatá, jak mladí lidé umí strhnout tanečním projevem," píše.

Dcery Bernardy Alby předčily její očekávání. Dokonalý taneční i herecký projev, který často u tanečníků postrádám, byl úžasný. „Při vstupu matky Bernardy Alby (Miluše Čelobentičová) na scénu jsem se bála hnout v sedadle, abych od ní nedostala políček. Za neuvěřitelné výkony tanečnic, představující sestry, které se hádají a vzájemně na sebe žárlí, by se nemusel stydět ani profesionál. Ale finále, kdy matka odsoudí nejmladší z dcer (Kateřina Voldánová), pošle ji na smrt, byl největší zážitek. Tak přesvědčivý výkon tanečnice představující zoufalou a pološílenou dívku, jsem v životě neviděla.Musím se přiznat, že mě to dojalo až k slzám a nebyla jsem mezi diváky jediná," tvrdí Barbora Kebrlová.

„Ten večer jsem šla domů plná dojmů. Proč není takových představení více? Proč se divadla nezajímají o tvorbu a představení souborů, jaký má třeba paní Blažková? To je opravdu škoda. V Ústí uvede TS Regina svou novinku na podzim," dodala.