Před 2 lety jsme kvůli onemocnění v souboru rušili v jednom týdnu 2 představení. Třetí jsme rušit nechtěli, tak jsme místo plánovaného „Řidičáku" (Jak jsem se učila řídit) nasadili 1. hromadnou improvizaci Činoherního studia ČS) pod názvem Činoherní Demago.

Improvizované představení mělo tehdy velmi dobrý ohlas. Od té doby jsme se začali bavit o možném pokračování, ale vždy nám do toho něco přišlo, nebo jsme v nabitém programu nenašli vhodný termín nejen časově, ale i co se energie a sil týče.

Letos na jaře konečně znovu přišla ta chvíle a ve čtvrtek 23. května se uskuteční „druhá první čtená" pod názvem Činoherní improvizace.

Jelikož skutečně jde o improvizace, je těžké dopředu něco avizovat nebo popisovat. Ale aspoň stručně: Téma improvizace je svým způsobem dané jde o věci, které všichni zúčastnění (nejen herci, ale snad i technika, garderoba, umělecké vedení…) dobře znají, ale divák nemá možnost k nim proniknout; 1. čtená zkouška a vůbec proces zkoušení a průběh tvorby zevnitř.

Text, který budeme „zkoušet", vybíráme, ale mělo by to být něco známějšího. Před 2 lety šlo o Shakespearova Othella, i letos po Shakespearovi pokukujeme (snad i v sepětí s naším dramaturgickým plánem). Lehkou inspirací může i být i slavná Čapkova povídka „Jak se dělá divadlo".

Pro soubor je to zároveň možnost ověřit si své improvizační schopnosti a zároveň se něco v tomto odvětví přiučit.

Celá improvizace se odehraje pod „vedením" Jiřího Maryška a „dohledem" mým. A protože jde pro naše herce o „povinně-dobrovolnou" akci, již víme, že by se v ní kromě výše uvedených měli objevit Anna Fišerová, Klára Krejsová, Anita Krausová, Petr Panzenberger, Jan Jankovský (a možná i další herci), Filip Nuckolls, Štěpán Jirák. A doufáme, že i mnozí další z technického, produkčního a servisního personálu.

Zpracoval Vladimír Čepek, ředitel Činoherního studia v Ústí nad Labem na Střekově