Poprvé se tradice zúčastní Informační středisko města na Mírovém náměstí, kde budou pro návštěvníky nachystané komentované prezentace nejzajímavějších vyobrazení města a jejich autorů, dětské dílničky nebo výstava prací žáků ZUŠ Evy Randové.

„Pozornosti by neměl ujít ani Zahajovací koncert se členy sboru Severočeského divadla v Kostele sv. Václava ve Skoroticích, který v tento den začíná v 18 hodin. Vstup do budov bude volný nebo dobrovolný, pokud není uvedeno jinak,“ vysvětlila městská mluvčí Romana Macová s tím, že kompletní program i leták ke stažení zájemci naleznou na webu pod adresou www.usti.cz/noc-kostelu.