V kostele zavládla na dvě hodiny sváteční nálada a dřevěné lavice byly plné nedočkavých diváků. Účinkujících byla spousta. Žákovské kytarové trio ve složení Kateřina Žohová, Antonín David a Jan Löbel nastavilo značně vysokou kvalitu hudebních čísel a Dívčí pěvecký sbor pod vedením Drahoslava Staňka se překonával. Klavírní ukázky připravila s dětmi Olena Ostapenko ze ZUŠ Evy Randové, krátce se zavzpomínalo na Zuzanu Navarovou a Karla Kryla.