"Letošní sympozium Proudění bude Zářit, a to nejen proto, že má co ukazovat, ale také proto, aby pomocí úsměvu rozehnalo špatné nálady převažující v současné společnosti," píše se o tématu 18. ročníku sympozia v programu centra.

Instalace výtvarných prací v upraveném prostředí zdevastovaného bývalého statku a pivovaru jim propůjčuje zvláštní kouzlo a působivost.

Rudolf Hoffmann

Malý Hamburk v Městských sadech
FOTO: Malý Hamburk: taneční skupina Karima i Idio&Idio