Nejprve tu v sobotu 21. září od 16.15 hodin vystoupí trio okolo houslistky Jitky Šuranské. Doprovodí ji kolegové Martin Krajíček na mandolínu a kontrabasista Marian Friedl.

V sobotu 12. října ve stejný čas zde mají pořadatelé v plánu místní hudební hvězdy, excelentního klavíristu, hudebního skladatele a pedagoga pedagoga hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně Václava Krahulíka. Jako host vystoupí chlumecký rodák a absolvent stejné vysoké ústecké školy David Deyl.