Stejně jako v 1. ročníku Ankety v roce minulém, požádali jsme je také o tipy na to, co by mohlo pobavit, zaujmout či rozšířit obzory čtenářům Deníku. Zde jsou otázky a následně i odpovědi:

Otázky k ohlédnutí

Co vás v roce 2012 v kultuře uspokojilo, pobavilo, nadchlo, pohltilo…? Co vás v roce 2012 v kultuře naštvalo, znechutilo či mrzí? Co byste doporučili z toho, co vás pobavilo? Kniha, film, CD, výstava, koncert, interpret, webové stránky, projekt… ? Co si od roku 2013 slibujete?

Jaroslav Balvín, Litoměřice: „Uhranul mě diptych Pavla Růžka Bez kůže a Bez růže"

S radostí jsem si přečetl pár knížek souvisejících s naším krajem. Především k Litvínovsku se váže diptych loni zesnulého spisovatele Pavla Růžka „Bez kůže a Bez růže". Naprosto originální jazyk, syrovost, upřímnost až na dřeň a lidskost autorovy výpovědi mi uhranuly a jde asi o můj vůbec největší literární zážitek roku. Ale dál: Rakouský spisovatel Josef Haslinger líčí ve svém románu „Jáchymov" pozoruhodnou epizodu z českých dějin, ke které se záhadně ještě žádný český autor nedostal: Nešťastnou cestu hokejových mistrů světa vč. legendárního Bóži Modrého do krušnohorského gulagu. „Hastrman" Miloše Urbana odehrávající se u Holanských rybníků na Českolipsku je staršího data. Je směsí gotického románu a politického manifestu, popisuje staré lidové tradice a zároveň vytváří nové mýty. A je úžasně napsaný.Glorifikace zesnulého Václava Havla. Přijde mi, že je uměle vytvářená, a hlavně myslím jde proti smyslu exprezidentova uměleckého, lidského i politického poselství. Naposledy odvolání Haidlera, Kvasničky a dalších lidí, kterých si vážím, z odborných komisí města Ústí. Pro novopečené lídry našeho kraje velmi nešťastná vizitka.Občanské sdružení Ze severu (www.zeseveru.cz) pořádá pravidelné výlety a vycházky různými místy zdánlivě známého, nevlídného Ústeckého kraje: mosteckým Chanovem, zaniklými vesnicemi, důlní oblastí Podkrušnohoří, kde dokonce pořádá půlmaraton zvaný Jezerní běh… Jezdím s těmi mladými lidmi, většinou čerstvými absolventy humanitních oborů, často, cítím se s nimi velmi dobře a i díky nim poznávám severní Čechy do hloubky. Připojit k aktivitám Ze severu se může kdokoli.Slunce v duši.

Jaroslav Balvín, prozaik, šéfredaktor Portálu české literatury a spolupracovník Knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích, kde žije

Eduard Bárta, Most: „Trápí mě velmi vysoká nezaměstnanost v kraji"

Největší zážitek jsem měl z výstavy Jagelonci (Europa Jagellonica) v Kutné Hoře. Nádherná výstava, která skončila v září 2012, ukazovala běžně neviděné středověké předměty vypůjčené z 11 zemí světa. Bylo zajímavé vidět zblízka 500 let stará královská roucha, listiny s královskými pečetěmi nebo královu osobní modlitební knížku s ilustracemi. V kombinaci s prohlídkou nádherného chrámu sv. Barbory a četnými jinými památkami (kostely, domy, Hrádkem) jsem jen litoval, že nemám na vše více času. Jeden den nestačil.Náš region trápí vysoká nezaměstnanost. Stále mám pocit, že naši vrcholní politici na kraji a v čele státu ze všech politických stran by mohli dělat více pro zlepšení tohoto stavu v našem kraji. Mnoho času tráví nic neřešícími politickými šarvátkami, než aby byli užiteční. Ale k tomu je nic netlačí. Máme v kraji nevyužité průmyslové zóny a desítky tisíc lidí s dobrou kvalifikací bez možnosti dostat práci. Podle mého názoru je třeba aktivně oslovovat případné zahraniční i naše investory a nejen čekat, kdo se tu zastaví a projeví zájem. Vím, je to problém celé Evropy, ale částečně si za to můžeme sami tím, že při koupi zboží málo upřednostňujeme české, či alespoň evropské výrobky, a tím likvidujeme naše značky.Dnes je obrovská nabídka možností pro využití volného času, každý si vybere podle svých přání a možností. Mám rád přírodu, památky i tanec, a tak dám tyto tipy:nádherně udržovaný park při zámku v Klášterci nad Ohří s mnoha památnými stromy, stejně tak starý Ostrov nad Ohří s historickým centrem a přilehlým rozsáhlým parkem a zrekonstruovanými kaplemi a kostelem u bývalého kláštera je v krásném stavu.

Taneční studio Kamily Hlaváčikové v Mostě patří k těm, kde si každý vybere dle svého výuku zumby, salsy nebo klasických tanců s Honzou Onderem. Nabídka je veliká a všechna čest organizátorce, jak to vše zvládá.

Bylo by dobře, kdyby se dále nezvyšovala už tak velká nezaměstnanost v kraji. Žádné zásadní změny neočekávám, ale pesimismus není na místě. Přes všechny problémy žijeme ve státě s vysokou životní úrovní, s dobře fungujícími obchody a službami, nabídkou kultury, sportu a možností rekreace všech typů. A to ještě v nedávné době nebylo běžné.

Eduard Bárta, amatérský malíř obrazů, Most

Věra Bartošková, Duchcov: „Trápí mě, jak se chováme k životnímu prostředí"

Mám po severních Čechách tvůrčí literární a nezávislé umělecké spolky a seskupení lidí, s nimiž se ráda vídám, vzájemně se inspirujeme… Z kulturních představení a pořadů dávám přednost uměleckým dílům a zážitkům originálním, neotřelým, novátorským, proti těm komerčním. K těm výjimečným patřil i koncert ke 40. výročí Brixiho komorního souboru Teplice věnovaný 280. výročí narození F. X. Brixiho v rámci projektu „Hudba boří hranice". Členy souboru neopustilo nadšení z muzicírování a soubor se dokázal přes mnohá úskalí během let znovu postavit na nohy. Respekt a obdiv má u všech nejmladší člen, sbormistr a dirigent Marek Müller. A k vrcholnému uměleckému prožitku patřila výstava výsostného severočeského sochaře Stanislava Hanzíka v duchcovském zámku. K vidění byl nejen výběr z jeho celoživotního díla, které má už své nezastupitelné místo v českém sochařství. Kreaci sochařského mistrovství představil i díly zcela novými a mezi nimi věnovanými severním Čechám, jako záhadnou ženskou postavu, umělecké vyznání „Můj kraj".Štve mě a nedovedu pochopit, že v naší společnosti během posledních let stále klesá hodnotový žebříček ve vztahu k současným českým literátům a zejména básníkům. Došlo to tak daleko, pokud píší nezávislou prózu či poezii, aby si při vydání svých děl v nakladatelstvích část nákladů hradili ze svého, podíleli se na distribuci a samozřejmě bez honorářů. To samé většinou při prezentaci či autorských čtení na veřejnosti. Nezbývají ani finanční prostředky na vkusnou propagaci. Internet v tom není všemocný, mecenáši či podporovatelé nezávislé literatury zejména v severních Čechách jsou zatím v nedohlednu.Trápí mě, že Ústecký kraj má oproti jiným krajům tak nízký práh obranyschopnosti i pudu sebezáchovy ke svému životnímu prostředí. Šokuje mě tu mladá generace včetně studentů tím, že z toho nevidí východisko. Všechno podle nich ovlivňují a o všem rozhodují peníze. Nezahání je virtuální svět do kouta…? Přijdou sami na to, že se o své zdraví, a tím o zastavení ničení přírody a krajiny musíme prát každý den, že to je boj, který nikdy nekončí…? I to patří ke kultuře a kulturnosti obecně a také o bytí či nebytí naší civilizace…

V roce 2013 bych všem přála, aby nikomu nechyběla v běžném životě také poezie. Dávat a přijímat úsměv a prožít naplno chvíle, bezstarostně se radovat … Přála bych si také, aby tady mezi lidmi převládalo slušné chování. A ještě něco navíc…

Věra Bartošková, básnířka a publicistka z Duchcova

Filip Benešovský, Praha: „Doporučím méně sledovat televizi a internet, víc žít"

Přístup radního Reného Štěpánka z Bíliny k pořádání mého koncertu „Pink Floyd: Dark Side of the Moon" na tamním zimním stadionu. Mimo region pak koncert britské skupiny Marillion na podzim v pražském Retro Music Hall. Jejich přístup, nasazení, řemeslo… A taky kniha „Nekamenujte proroky" Zdeňka Mahlera životopis Bedřicha Smetany.Toho by bylo podstatně víc. Vystoupení Daniela Landy na Zlatém slavíkovi, sloučení Státní opery a Národního divadla, návštěvnost koncertů Michala Davida, Šrouby a matice…Doporučil bych třeba návštěvu inscenace Rusalky Antonína Dvořáka ve Státní opeře. Je to síla. Jinak bych doporučil obecně míň sledovat televizi a internet, víc žít skutečnej život a víc o věcech přemýšlet.Rád bych konečně na světlo denní vytáhl svoji autorskou muziku, a to jak v oblasti jazzu, tak v oblasti popu. Zatím jsem necítil mnoho možností, jak to v dnešní době udělat. A taky se těším, že moje sedmiměsíční dcera začne lézt, mluvit…

Filip Benešovský, muzikant /projekt Pink Floyd, skupina Neřež/, producent, Praha

Petr Berounský, Ústí nad Labem: „Dostal mě Morrison z Ústí i pěkný Trampský seminář"

Asi nejsilnější zážitek jsem měl u představení baletu Severočeského divadla v Ústí „The Beatles/ The Doors" výkonem Robertse Skujeniekse v roli Jima Morrisona, zpěváka legendární skupiny Doors. Trochu jsem ho podezříval, zda to netančí pod vlivem LSD (smích).Divadlo opery a baletu s.r.o, k tomu vážně nemělo dojít. A jinak mě znechutilo ledacos na politické scéně.Protože se pohybuji v kultuře tři dny v týdnu, opravdu mě dostal nenápadný projekt ,,Trampský seminář". Chtěli jsme se dvěma kamarády zavzpomínat na dobu naše mládí a vyhlásili sraz po 35 letech s tím, že promítneme fotky a zahrajeme si na kytary. Sešlo se spontánně na 100 lidí a v jednom momentě hrálo cca 20 kytar. Ale to nejdůležitější, všichni děkovali za tu možnost se sejít v dnešní uspěchané době. Ty děkovné maily mě nakoply a určitě uděláme další ročník.II. ročník Trampského semináře, všichni jste zvaní.

Petr Berounský, opravdový fotograf, Ústí nad Labem

Jiřina Bischoffiová, Velké Chvojno: „Těším se na Chvojenský ples, bude už 16. února"

Uspokojilo mě, že tento rok prožila má rodina a přátelé ve zdraví a bez pohrom, to je asi nejdůležitější. Pobavila mě spousta věcí, ale ráda a s úsměvem vzpomínám na vystoupení Petrovických ochotníků a jejich podařený kousek „Dívčí válka"; jsou príma. Nadchla a pohltila mě práce s lidmi, které jsem v průběhu roku poznala v našem „novém teritoriu" , kam se území naší Místní akční skupiny (MAS) Labské skály rozšiřuje. A neměla bych zapomenout na naše sdružení Chvojensko; Parta lidí, kterou máme, je úžasná a tak se dají dělat věci, ze kterých můžeme mít radost.Občas mě něco naštve, ale naučila jsem se rozlišovat, co za naštvání stojí a nad čím lze mávnout rukou. Znechucuje mě někdy politika a to na všech úrovních (ale v tom nejsem jistě sama). A mrzí mě, že si moc neuvědomujeme, že si za spoustu věcí můžeme sami.Milovníkům historie a inteligentní kultury doporučuji akce, které pořádáme nebo se na nich partnersky podílíme (projekty k oživení venkovských kostelíků, akce zaměřené na historii, různé setkávací akce). Informace o nich jsou na stránkách www.maslabskeskaly.cz a www.chvojensko.cz. Extra bych chtěla pozvat na náš Chvojenský ples 16. února a na Antonínské odpoledne v Lučňáku (v Lučním Chvojně). To bude 15. června 2013.Rádi bychom prostřednictvím našeho sdružení Chvojensko napomohli k obnovení dalších drobných památek. Těším se, že se nám podaří popostrčit vydání knížky o historii Chvojenska zase o kousek dál (přát si, že se nám podaří letos knihu vydat je troufalé, ale kdo ví…) a vůbec, že se nám bude dařit ve sdružení i v MASce, alespoň tak jako v roce 2012.

Jiřina Bischoffiová, předsedkyně OS Chvojensko a manažerka MAS Labské skály

Aleš Brožek, Ústí nad Labem: „Nadchlo mě, jak jsou pro nás dobrovolníci užiteční"

Nadchlo mne, že kolem nás žije spousta lidí, kteří jsou ochotni dělat užitečnou činnost bez nároku na peněžitou odměnu. Tyto dobrovolníky jsme začali využívat v knihovně např. na donášku knih hendikepovaným čtenářům. Těší mě, že se nám hlásí další a další dobrovolníci, takže díky nim budeme moci zavést nové služby, na které nám dříve chyběli lidi.Že město Ústí nad Labem stále nemá zájem přispívat na chod poboček naší knihovny. Oproti roku 2011 poskytlo Severočeské vědecké knihovně příspěvek nižší o 30 tisíc Kč. Ta částka je tak nízká, že nepokryje chod ani té nejmenší pobočky, která je otevřena jen tři dny v týdnu.Letos jsem se dvakrát pobavil při sledování taneční inscenace „Cikánské kořeny/í" v Severočeském divadle opery a baletu. Jen nechápu, proč tak úspěšný projekt nebude příští rok pokračovat…Těším se, až začne koncem ledna v Ústí fungovat tzv. Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně. Studenti i pedagogičtí pracovníci tak nebudou závislí jen na naší instituci a my budeme moci nakoupit více informačních dokumentů pro studenty z našeho kraje, kteří se vzdělávají na ostatních vysokoškolských pracovištích.

Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem; www.svkul.cz

Vladimír Čepek, Ústí nad Labem: „Potěšila mě nová alba Karla Plíhala i Umakartu"

V Ústí nad Labem rostoucí nabídka drobnějších kulturních akcí koncertů, vernisáží a celý ročník festivalu Kult, zejména Korespondence V + W brněnské Reduty.Nejvíce asi dění na ministerstvu kultury a fraška kolem odvolání ředitele ND Ondřeje Černého a (ne)vypsání konkurzu na ředitele nového. A dlouhodobě špatný stav a nekoncepčnost ve financování kultury a divadel zejména.Z věcí, které vznikly (měly premiéru, první uvedení) v loňském roce, mě v divadelní oblasti bohužel nenapadá nic. V hudbě mě potěšilo dlouho avizované a konečně vydané nové CD Karla Plíhala „Vzduchoprázdniny" a nové CD seskupení Umakart.Neslibuji si nic, ale rád se nechám příjemně překvapit.

Vladimír Čepek, ředitel, Činoherní studio Ústí nad Labem; www.cinoherak.cz

Lenka Černá, Ústí nad Labem: „Je užitečné podporovat místní obchodníky…"

Tři sportovní akce, do nichž jsme zapojovali dobrovolníky. Mistrovství světa Street dance a Disko dance byla pecka, neuvěřitelná atmosféra a soutěž nejlepších tanečníků z celé Evropy. A pak druhý ročník Ústeckého 1/2 Maratonu a zapojení do lokálního 1/2 Maratonu, který každoročně v létě pořádá sdružení Zdravé Ústí.Mrzí mě „kultura" popelnic na našich chodnících. Celkově mě trápí občanská pasivita, ale i černobílé posuzování politiky, stále zakořeněná touha po zlehčování si života ukazování prstem na své vlastní stíny v druhých a to, že mladí lidé od nás kradou v zahraničí nebo si kradené věci beze studu kupují.Doporučím švédský film „Jako v nebi", knihu „Nevyšlapaná cesta nekončí", ráda poslouchám Radůzu a Nohavicu, tak něco od nich a poslední navštívená výstava „Mužský akt v české fotografii" stála za vidění. A užitečné mi přijde chodit do místních hospůdek, čajoven, prodejen a drobně takto podporovat místní obchodníky.Propojování lidí, více diskuzí, prožitý každý den, lásku a štěstí pro sebe a pro druhé. Jedno lakotské vyjádření říká „Inlakeš Alaken" neboli Já jsem Ty a Ty jsi já. Tedy, ať umíme v sobě navzájem vidět nejen to krásné, jako je štěstí, zdraví pohoda a úspěch, ale ať také přijímáme smutek, bolest, neúspěch a své nedostatky.

Mgr. Lenka Černá, ředitelka a vedoucí služeb, Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, o.s.

Zora Čuchalová, Litoměřice: „Naše knihovna potřebuje výtah pro seniory"

Na tuto otázku i následující budu odpovídat velmi osobně a budu jak se říká lobbovat za knihovnu. Velmi mě potěšilo, že se nám už podruhé podařilo zorganizovat svatomartinský podvečer, radost jsem měla z literární soutěže Máchovou stopou a všech aktivit, které děláme pro seniory.Neznechutilo, nenaštvalo, ale mrzí, že jako veřejná instituce nemůžeme seniorům nabídnout odpovídající služby, protože stále nemáme v prostorách litoměřické knihovny výtah.V roce 2012, který byl „Rokem aktivního stáří", vznikl pod záštitou Nadace Charty 77/ Konto bariéry úžasný projekt „SENSEN" (Senzační senioři). Jedná se o neformální sdružení seniorů (klubů i jednotlivců), kteří zde čerpají inspiraci při svých aktivitách. Společně se zapojují do celostátních projektů (Národní kronika, Druhý život dětské knihy aj.), získávají cenné rady (IKEM poradna). Klikněte na www.sensen.cz a podívejte se sami na tyto báječné webové stránky.Byla bych opravdu ráda, kdyby nám zřizovatel vyšel vstříc a pomohl nám realizovat stavbu výtahu.

Zora Čuchalová, zástupkyně ředitele, Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, www.knihovnalitomerice.cz

Roman Dietz, Teplice: „Kultura, vzdělání i sociální péče ukážou vyspělost národa"

Sobecky, ale upřímně mě potěšilo, že nám zachovali v roce 2012 přízeň nejen naši posluchači, kterých je čím dál víc, ale také naši donátoři, kteří u nás již dávno pochopili, že nejen výborné ekonomické výsledky zvyšují kvalitu života obyvatel našeho regionu. Vždyť kvalitní kultura, a to jakéhokoliv žánru a zaměření, přináší lidem leckdy více užitku než pouhé ekonomické ukazatele. Kultura, vzdělání a sociální péče je nejlepší ukazatel vyspělosti a kulturnosti každého národa.Možná by mě to nemuselo trápit, ale mrzí mě přístup zřizovatelů Severočeského divadla Ústí nad Labem, kteří dle mého názoru každým rokem zkouší, kam až jde snížit rozpočet divadla. Fotbal se též nedá hrát s pěti sportovci. Měla by už konečně zaznít otázka, zda operní divadlo chtějí či nikoliv. Pokud ano, musí získat potřebné zdroje. Pokud ne, zřejmě je zde již kultury mnoho a divadlo zruší. Pak to ovšem svědčí ne o nekulturnosti obyvatelstva, ale o nekulturnosti lidí, jimž byla svěřena na čtyři roky správa instituce, která je zde více než 100 let. A oni to bohužel nezvládli.Určitě doporučuji navštívit naše nové webové stránky www.severoceskafilharmonie.cz, kde naši příznivci najdou spoustu aktualit z našeho života i archivních materiálů, včetně více než 180 let starých dokumentů týkajících se historie našeho orchestru.Slibuji je silné slovo. Spíše si přeji, aby se již neobjevovaly ve všech médiích jen pesimistické zprávy, jako kdo kde koho okradl nebo přepadl, kde se stala nehoda, jaký skandál kde vypukl, kde jaká babička přešla přechod na červenou. Přál bych si, aby jednou na první straně vyšel palcový titulek, že se dnes někde koná něco krásného, co čtenáře potěší. To však asi nikoho moc nezaujme. A jsme opět v začarovaném kruhu kulturnosti naší společnosti. Proč to ale u nás v Teplicích funguje a jinde ne? Možná jsem naivní, ale bylo by to krásné.

Roman Dietz, ředitel Severočeské filharmonie Teplice