Kulturní akce by měly vydržet, a to i přes to, že lidé z Činoheráku Ústí, který tvořil základ kultury v tomto prostoru, přecházejí do městské příspěvkové organizace a budou hrát na Střekově.

V srpnu je plánovaná dovolená

Programový ředitel Hraničáře Ondřej Klein připouští, že situace nebude jednoduchá. „Nezastírám, že budeme potřebovat sehnat peníze. Nyní hledáme cestu, jak financování zajistit. Rozhodně se nechystáme zavřít," uvedl.

Během posledních dnů byl Hraničář otevřený pravidelně, protože zde probíhala akce Léto na ulici. V srpnu ale jeho dveře lidé najdou zavřené. „To je plánovaná dovolená," vysvětlil Klein.

Hraničář může žít z grantů, případně sponzorských darů. Právě ty minulý rok z velké části pokryly rekonstrukci starého kina do současné podoby.

„Hraničář se může ucházet o dotace na akce například z kulturního kalendáře jako všechny ostatní subjekty," navrhl náměstek primátora Jiří Madar. Klein nevyloučil, že je to jedna z možných cest, jak peníze dostat.

Pronájem stojí 600 tisíc ročně

Někteří zastupitelé na konci měsíce upozorňovali, že převedením herců pod příspěvkovou organizaci, město Hraničář nejspíše zlikviduje. Pokud by peníze dalo spolku, měl by hrát jak na Střekově, tak v bývalém kině. Zastupitelka Irena Moudrá Wünschová upozornila, že Hraničář navštěvuje hodně lidí a koná se tam řada akcí.

„Hraničář je alternativní, lidé si sami můžou vytvářet program," řekla. Podle náměstka Madara ale byly náklady na pronájem Hraničáře asi 600 tisíc Kč ročně. Tyto peníze prý bude možné využít na kulturu jinak.

Současný Hraničář vznikl poté, co se loni herci Činoheráku nedohodli s radními. Nakonec našli střechu v bývalém kině, které předělali a pokračovali v tradici činohry.

Někteří tehdejší radní jsou dnes v zastupitelstvu. O jejich hlasy se současné vedení města musí při hlasování opřít.