„Již XVI. ročník soutěže má uzávěrku 28. prosince 2012. Pozdější termín vyhlášení i uzávěrky je způsoben organizačními záležitostmi v souvislosti s otevřením naší nové knihovny," informoval Deník Ladislav Zoubek, ředitel Městské knihovny Děčín.

„Tato literární soutěž se díky každoroční periodicitě, celostátnímu záběru a vydávání aktuálního sborníku oceněných prací stala ceněným prubířským kamenem na poli mladé poezie," tvrdí ředitel. „Řada autorů, kteří se v minulých ročnících dostali na stupně vítězů, již nyní úspěšně publikuje, případně i vydává básnické sbírky." Za všechny Zoubek jmenuje Dana Jedličku, Kateřinu Rudčenkovou, Viki Shocka, Lenku Juráčkovou, Ondřeje Hanuse, Lukáše Vlčka či Martu Veselou Jirousovou .

Co je třeba udělat? Mohou se hlásit autoři ve věkových kategoriích 15 18 let včetně, 19 24 let včetně a 25 35 let včetně. Soutěžní příspěvky zasílejte v max. rozsahu 10 textových stran ve třech vyhotoveních na adresu: Městská knihovna Děčín, ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, K. Čapka 3, 406 55 Děčín I. Obálku označte značkou „LCVV 2012".

Své jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, školu či zaměstnání napište na zvláštní papír; ten samostatně vložte do obálky k příspěvkům a připojte číslo mobilu. A těšte se na slavnostní vyhlášení vítězů, na to jste zváni.