Dobrovolníci nejen z řad studentů, ale i důchodců přicházejí do knihovny a plně se zapojují do knihovnických činností. "Do knihovny dochází  průběžně  patnáct dobrovolníků. Provádějí donáškovou službu vypůjčených knih méně pohyblivým čtenářům, zapojují se do práce ve zvukové knihovně, která je též pobočkou Ústecké knihovny. Velice si je chválí pracovnice v dětském oddělení, které spolu s nimi organizují různé formy nápadů pro děti. Patří mezi ně mimo jiné i čtenářský klub," uvedla Ivana Opravilová, mluvčí ústecké knihovny.

V letošním roce rozšířila ústecká knihovna dobrovolnickou službu  i o mezinárodní. Získala akreditaci České národní agentury Mládež. Ve středu 6. června přiletěla  Italka Francesca Maria Donzelli a v Ústí nad Labem bude až do prosince. Je jí 26 let a pochází z Milána. Vystudovala archeologii a starověkou historii. "Její hlavní náplní u nás v Ústí nad Labem je mimo pomoci knihovníkům prezentovat Itálii. Ústečané od ní uvidí dvě výstavy a několik tematických prezentací (literatury či reálií Itálie)," pokračovala Opravilová.

První prezentace se koná v úterý 26. června od 17.00 hodin v přednáškovém sále W.Churchilla 3. Dalším takovým nemalým úkolem  Francescy Marie Donzelli je navázat spolupráci s ústeckou univerzitou a rozběhnout italský studentský klub.

"Italka v dobrovolnické službě je vlastně v knihovně první cizinkou u nás v této profesi. Budeme rádi, když se povede tuto službu rozšířit i do dalších let," dodala mluvčí.