Skupina The Boom předala 17. února v Moto Garage klubu v Předlicích primářce onkologie Krajské zdravotní Masarykovy nemocnice v Ústí šek na 50 tisíc korun. Revival legendárních Beatles toto oddělení podporuje dlouhodobě, od roku 2010 mu dali z charitativních koncertů 360 800 korun. Díky tomu poslednímu, který se konal loni v prosinci v ústeckém Domě kultury, putuje pro onkologii Masarykovy nemocnici celkem 100 tisíc korun. Šek na 50 tisíc korun dostala v prosinci hned po koncertě od firmy Adler. Dalších 50 tisíc předala kapela uplynulou sobotu.

„Peníze nám pomáhají zlepšovat prostředí zejména na našich lůžkových stanicích, což má pozitivní vliv na psychiku našich hospitalizovaných pacientů,“ říká primářka ústecké onkologie Martina Chodacká.

Paní primářko, jak je obvyklé, že vašemu oddělení v Ústí na Bukově pravidelně pomáhá ústecká hudební skupina The Boom Beatles Revival Band na vánočních koncertech s pomocí svého symfonického orchestru?

Stalo se to milým pravidlem. A my nyní získané finanční prostředky jako v předchozích letech užijeme k dovybavení interiérů pro zpříjemnění pobytu onkologických pacientů. A to jak na našem ambulantním úseku, tak na lůžkové části onkologického oddělení.

27. vánoční benefiční koncert The Boom s orchestrem
Ústečtí Boom Beatles Revival Band dají na benefici 50 tisíc

Je to pár let, co byl areál vašeho oddělení v zoufalém stavu. Ale to je už minulost…

Máte pravdu. Celý náš pavilon v Ústí V Podhájí prochází od roku 2014 postupnou rozsáhlou rekonstrukcí. A peníze získávané z vánočních charitativních koncertů kapely The Boom nám pomáhají zlepšovat prostředí zejména na našich lůžkových stanicích, což má pozitivní vliv na psychiku našich hospitalizovaných pacientů. Moc si této dlouhodobé finanční podpory od členů kapely vážíme.

Můžete být více konkrétní?

Díky finanční pomoci The Boom a dalších podporovatelů našeho Oddělení komplexní onkologické péče pro dospělé pacienty se nám daří vylepšovat prostory, kde naši pacienti tráví čas mezi sebou i se svými rodinami. To se týká nejen nábytku, ale také výzdoby formou různých obrázků a dekorací. Celkově se jim snažíme vytvořit příjemnou atmosféru. Ono to ale chce spíš vidět, než jen o tom mluvit. Přijďte se někdy sám na naše oddělení podívat.

Přispět na onkologii mi přijde logické, „stačí“ být citlivý a chtít pomoci. Kolik firem vám dnes přispívá?

Z velkých sponzorů mohu jmenovat právě jen společnost Adler a skupinu The Boom. Ale velké přestavby našeho oddělení, ke kterým zde dochází a jsme za ně vděční, to je záležitost Ústeckého kraje.

Můžete na závěr říci pár aktuálních čísel k oddělení?

Lůžková kapacita je 32 lůžek. Aktuálně léčených pacientů během roku pak máme až 4 tisíce.

Sportovec roku 2017 na Ústecku Fabiana Bytyqi dostává na vyhlášení výsledků květinu od šéfredaktora severočeských Deníků Vladimíra Mayera.
Andělská pěst obhájila i mimo ring: Sportovkyní roku je opět Fabiana Bytyqi