Miroslav Houra se narodil 3. srpna 1933 ve středočeských Krhanicích. V letech 1948 až 1952 studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze, v roce 1955 absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Jeho pedagogy byli K. Müller, C. Bouda, K. Lidický, M. Salcman.

Učitel ve Světci a Ústí

K nám na sever Čech pak přišel jako učitel na umístěnku. Učil nejprve na základce ve Světci u Bíliny, později se usadil v Ústí nad Labem, kde na Pedagogické fakultě předával své umění a znalosti budoucím kantorům výtvarné výchovy.

Základem jeho umělecké tvorby byla grafika, zejména dřevořez a linoryt, ale oceňujeme i malbu, kresbu, monumentální realizace pro architekturu (mozaiky, dřevořezby, mříže, vitraje, tkané i netkané tapisérie), ilustraci a publicistiku.

Největší mozaika v Evropě

Nejznámějším dílem Miroslava Houry, dílem, které zná každý Ústečan, i když třeba nic neví o jeho autorovi, je mozaika, kterou vytvořil v roce 1985 pro budovu někdejšího krajského národního výboru v centru Ústí n. L., (nynější magistrát).

Mozaika je největší v Evropě, měří cca 400 metrů čtverečních.

Pokud jdete ke kostelu svatého Vojtěcha v Ústí n. L., všimněte si vyřezávaných dveří! Byly vytvořeny podle jeho návrhu a stejně tak mříž.

Houra vystavoval na skoro 140 výstavách ve světě, jeho realizace jsou ve spoustě zemí. Byl oceněn řadou vyznamenání, cen a titulů doma i v zahraničí.

My, svou vzpomínkou, můžeme ocenit Miroslava Houru umělce, učitele, vzor, kamaráda, člověka.

Martina Beránková