Externí zdroje jsou tedy v celkové výši 31 milionů korun. Po dokončení kanalizace se budou odpadní vody z Bezděkova odvádět řadem do Holečkovy ulice v Žatci a odtud dál na žateckou čističku odpadních vod. Celkem je v plánu stavba stok o celkové délce 2165 metrů a dvou přečerpávacích stanic.

Splašková kanalizace v této místní části se dvěma stovkami obyvatel chybí. Odpadní vody lidé vypouštějí do žump, septiků či staré kanalizace končící v místních vodotečích. Nevhodná řešení, která způsobují sesuvy svahů kolem vesnice, nahradí stoky, jež odvedou splašky na čističku odpadních vod v Žatci.