Požadavky na energetické napájení železničních tratí podle odborníků neustále rostou, proto byla investice nutná.

STAV NEODPOVÍDAL EVROPSKÝM PARAMETRŮM

"Jednotlivé stanice byly před rekonstrukcí vybaveny vesměs zastaralou technologií a jejich technický stav neodpovídal evropským parametrům a standardům. Nové trakční napájecí stanice zajistí spolehlivý zdroj elektřiny a navíc také zvýší bezpečnost provozu, protože v případě nouze umožní i částečné napájení tratí, které k jednotlivým měnírnám přímo nepřiléhají," popsal ředitel SŽDC Pavel Surý.

Trakční napájecí stanice slouží k převodu elektrické energie z distribuční sítě na parametry potřebné pro napájení vedení přilehlých tratí.

V rámci výstavby nových trakčních napájecích stanic se vyměnila i technologie. Součástí staveb byla úprava příjezdových komunikací, zpevněných ploch a pokládka kabelů.

VYŠŠÍ SPOLEHLIVOST DOPRAVY

Zprovozněním stanic dané úseky splní nároky na vyšší spolehlivost železniční dopravy za všech okolností, ať už jde o vyšší provoz, nepříznivé klimatické podmínky či výpadky na sousedních napájecích stanicích.

Náklady na stavbu v Chomutově činily zhruba 328 milionů korun, 243 milionů z toho byla evropská dotace. Stavba v Mostě stála 316 milionů korun, Evropská unie na projekt přispěla částkou 228 milionů.

Úsek mezi Mostem a Chomutovem na hlavní trati z Ústí nad Labem do Chebu Správa dopravní železniční cesty nedávno modernizovala.

Úpravy železničního svršku i spodku, mostů nebo železničních stanic stály 911 milionů korun bez DPH a skončily letos v květnu. Díky modernizaci mohou vlaky jezdit mezi oběma městy rychleji. Změny by se měly promítnout v příštím jízdním řádu.