Biskupství litoměřické se poprvé představí na veletrhu Památky 2014. Třetí ročník v České republice největší prezentační akce památek a všeho, co s nimi souvisí, se uskuteční ve čtvrtek 23. a v pátek 24. října v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze-Holešovicích.

Nebude ale prvním reprezentantem římskokatolické církve u nás, který se veletrhu účastní. Podle koordinátorky akce za Biskupství litoměřické Jany Chadimové má zkušenosti s prezentací péče o památky již Arcibiskupství pražské, které představilo svoji expozici v roce 2012, kdy se veletrh konal poprvé.

Památkový fond církve je bohatý

„Významné je to, že záštitu veletrhu udělil kromě dalších osobností a institucí kardinál a primas český Dominik Duka. Mezi vystavovatele se dosud kromě Arcibiskupství pražské a Biskupství litoměřické přihlásilo Biskupství brněnské a Biskupství českobudějovické. Na veletrhu tak bude prezentován bohatý památkový fond římskokatolické církve a péče o něj, spojená s řešením nelehkých úkolů, se kterými se každý vlastník zapsané kulturní památky při údržbě a obnově potýká," přibližuje Jana Chadimová.

Dědictví, které není lehké spravovat

Více než tisícovka kostelů a kaplí v litoměřické diecézi je dědictvím, které není jednoduché spravovat. „Díky iniciativám duchovních, věřících, ale i ostatních lidí, kterým není lhostejné jejich kulturní dědictví a kteří mají zájem na tom, aby „jejich kostelíček" byl chloubou a žil, se pomalu daří obnovovat to, co po dlouhá desetiletí chátralo. Sakrální památky jsou kromě center bohoslužebného života místy setkávání, místy, kde se uskutečňují různé kulturní aktivity konají se v nich například koncerty duchovní hudby. Je jedinečným zážitkem slyšet zaznít varhany, které mnoho let mlčely. Rok od roku jsou stále oblíbenější poutě, které se pořádají o svátcích světců, jimž jsou kostely zasvěceny," vysvětluje význam a poukazuje na některé další dnešní funkce sakrálních památek Jana Chadimová.

Nenapravitelné škody v minulosti

Upozorňuje také na to, že v minulosti se staly i nenapravitelné škody. „V litoměřické diecézi je to patrné nejen na samotných sakrálních objektech, ale na celé krajině. Vysídlené a znovuosídlené Sudety, těžba uhlí, ideologické důvody nebo vandalství to vše vedlo k tomu, že se nám řada sakrálních staveb do dnešních dnů nedochovala nebo je ve špatném stavu." A i to expozice Biskupství litoměřického na veletrhu Památky 2014 stručně přiblíží.

Přednášky:čtvrtek 23. října, 14.30 hodin
Diecézní organolog a kampanolog Radek Rejšek promluví o varhanách v litoměřické diecézi.

pátek 24. října, 11.00 hodin
Generální vikář P. Stanislav Přibyl nastíní problematiku péče o kulturní dědictví ve světle procesu částečného vyrovnání mezi státem a církvemi.

„Vedle záchrany nemovitostí se Biskupství litoměřické stará o obnovu movitých památek, ke kterým patří vzácné sochy a obrazy, a inventář kostelů vůbec. Při pátrání po jejich původu a dějinách se ukazují jejich zajímavé osudy cestovaly, byly zapomenuty a znovu objeveny, ukradeny a vráceny. Část z pokladů, které litoměřická diecéze ve svých sbírkách má, je k vidění v Galerii a muzeu litoměřické diecéze v Litoměřicích, které je příkladem dobré spolupráce Biskupství litoměřického a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích."

Za unikáty přijeďte do Litoměřic

Kdo by po návštěvě veletrhu chtěl podrobněji poznat, co nejzajímavějšího biskupské sbírky v Galerii a muzeu litoměřické diecéze nabízejí, měl by původně gotický dům č. p. 24 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, kde jsou od roku 1995 umělecká díla zpřístupněna, určitě navštívit.

Těmi nejstaršími jsou tři kamenné románské plastiky, pravděpodobně evangelistů, a kamenná hlava se zbytky polychromie z kostela sv. Petra a Pavla v nedalekých Žitenicích z let kolem 1180-1190. Zcela výjimečným a zásadním dílem je nizozemská práce deska Madona v Uzavřené zahradě z roku 1494 od Mistra Tiburtinské Sibylly. Polyptych z Dubí, benátská práce Jacobella di Bonomo v podobě sedmi malovaných desek, zasazených do novogotického rámce, reprezentuje italské umění 14. století. Šest výjevů ze života Panny Marie a Ježíše představuje je zase vidět na osmi samostatných dřevěných deskách oltáře sv. Olafa Norského od bruselského mistra z roku 1520. To je pouze část z vystavovaných unikátů…

Atraktivně přiblíží řemesla a obory

Vraťme se ale k nadcházející akci. Koordinátorka prezentace Biskupství litoměřického na pražské výstavě upozorňuje na to, že mezioborový veletrh Památky atraktivně přibližuje nejrůznější řemesla a obory, které se při rekonstrukci a restaurování památek využívají: „Na stánku Biskupství litoměřického s označením PK 183 bude možné v praxi sledovat jemnou práci šikovné pozlacovačky Ireny Gosmanové, která se podílí například na úspěšné obnově hlavního oltáře v kostele sv. Jiljí v Bezdězu."

DIECÉZE LITOMĚŘICKÁ, Základní informaceRozloha diecéze: 9 380 km2
Počet farností: 383
Kostelů a kaplí: 1135
Diecéze litoměřická se rozkládá na území pěti krajů České republiky (na území celého Ústeckého a Libereckého kraje, částečně zasahuje do Královéhradeckého a Středočeského kraje a okrajově do Karlovarského kraje).
Údaje dle úředního sčítání obyvatel ČR v roce 2001
Počet obyvatel: 1 335 154,  z toho bez vyznání: 1 001 310, věřících: 216 064, z toho římskokatolíků: 159 956, nezjištěno: 117 780
Zdroj: www.dltm.cz

Samotná expozice se zaměří na to, aby návštěvníkům více i méně znalým litoměřické diecéze kromě základních informací přiblížila cenné památky a památkově zajímavá místa. „Půjde například o nejznámější poutní místa, na která má smysl směřovat výlety a cesty za poznáním. Návštěvníci se ale budou moci seznámit s konkrétní dobrými příklady obnovy památek," říká Jana Chadimová.

Během veletrhu se uskuteční v rámci doprovodného programu dvě přednášky Biskupství litoměřického. Informace o nich najdete na jiném místě této strany.

Bližší informace o veletrhu naleznete na ncheba.cz/veletrh/pamatky.html.

Více o doprovodném programu se dočtete na incheba.cz/veletrh/pamatky/doprovodnyprogram.html.