Jednotliví umělci působí, vystupují i svá díla prezentují jako solitéři. Jejich tvorba není vázaná sjednocující koncepcí, výtvarnou orientací, ani stylem.

Skupinu tvoří sochaři i malíři, architekti i scénografové, vyjadřující se různými technikami, stylem i náměty. V jejich tvorbě nalézáme olej, litografii, železo i pastel… A přece divák objeví v jejich dílech jistou vazbu, jisté umělecké „sevření", které tuto volnou skupinu volně váže.

Vystavují:√ J. S.
√ Marcela Burdová
√ Vendula Císařovská
√ Petr Císařovský
√ Vítek Fejlek
√ Jitka Hilská
√ Zuzana Nováková Hilská
√ Miloslav Hilský
√ Miroslav Pošvic
√ David Vávra
√ Nora Blanka Vlášková

Není to pouze obdiv ke starému i modernímu umění (Vendula Císařovská, Petr Císařovský), ale i citové vazby na rodiště (J. S., Miloslav Hilský), na krajinu i město, které uměleckou osobnost motivovaly i inspirovaly. Jsou to i emoce člověka inspirujícího se přírodou, poezií krajiny (Nora Blanka Vlášková, Zuzana Nováková Hilská), často i lidským utrpením, kdy materiál i jeho zpracování (Císařovský) v divákovi evokuje zamyšlení nad globálnějšími otázkami lidské existence, jejím duchovním rozměrem a jeho smyslem (Císařovský, Miroslav Pošvic), včetně úvahy o jeho budoucnosti (Marcela Burdová).

Po dnešní vernisáži, která začne v 17.30 hodin a promluví na ní její autor J. S., bude výstava v SGVU v Litoměřicích přístupná veřejnosti od pátku 28. listopadu až do neděle 11. ledna příštího roku.