Cíl: Získat finanční prostředky na nádoby na třídění odpadu do tříd ZŠ Anežky České. To stojí na jednom z panelů před konferenčním sálem Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. K vidění a ohodnocení tu jsou práce dětí z dalších 29 škol z regionu, jež se zapojily do výtvarné soutěže s názvem Kouty krajiny Ústeckého kraje.

„Ve škole jsme hlasovali o několika tématech, nakonec jsme vybrali právě toto. Vadí nám totiž, že máme jen popelnice na směsný odpad," vysvětluje u panelu Tomáš Havran z osmé třídy Základní školy Anežky České v Ústí nad Labem, proč tamní žáci výtvarně zpracovali právě problematiku separování odpadu ve své škole. V předsálí však narazíte na opravdový gejzír nápadů možnosti co vypíchnout ve výtvarné soutěži, která se koná pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, byly široké. Cílem soutěže bylo vytvořit uměleckou formou zprávu o stavu životního prostředí v Ústeckém kraji. Kolektivy se se zadaným ekologickým tématem vypořádaly různým způsobem použily 3D modely, plakáty, flipy, nástěnky, obrázky, keramiku, leporelo, CD prezentace, videa, filmový příběh…

Vernisáž se konala na krajském úřadě poslední dubnové odpoledne a atmosféra byla opravdu slavnostní. V konferenčním sále děti a učitelé zasedli do křesel krajských zastupitelů a vyslechli si slova uznání od zástupců Ústeckého kraje, krajského úřadu a Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zároveň mohli sledovat prezentaci soutěžních děl vytvořených na PC. Na závěr převzali účastnické listy z rukou náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jany Vaňhové. Odpoledne zpříjemnilo hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy Evy Randové v Ústí nad Labem.

Rušno bylo i kolem hlasovacích uren, kam mohl každý vhodit svůj hlas pro nejpovedenější soutěžní projekt. Hlasovat můžete i vy také elektronicky na www.ekoecho.cz.