U odrůd jabloní a hrušní náchylných ke strupovitosti začněte s postřiky již před kvetením, protože v tomto období se začínají uvolňovat z opadaných napadených listů z minulé sezony spory původci onemocnění. První dva postřiky děláme ještě před květem, další bezprostředně po odkvětu stromů. Za deštivého počasí pokračujeme v ošetřování až do června v deseti až čtrnáctidenních intervalech. Pokud jsou hrušně vysazeny v oblastech se silnějším výskytem rzi hrušňové, měli bychom dávat přednost přípravkům Baycor, Dithane, Novozir nebo Polyram, které jsou účinné i proti rzím.

Jeden z nejvýznamnějších přípravků proti houbovým chorobám jádrovin je přípravek Alginure. Hlavní uplatnění je proti strupovitosti, ke zvýšení jeho účinnosti se může použít v kombinaci s měďnatým přípravkem Kocide (Alginure 0,8 až 1% a Kocide 0,2%). Alginure také působí proti padlí, černím, hnilobám a skládkovým chorobám.

Jak na pilatky

Pilatky švestková a jablečná způsobují takzvanou ranou červivost malých plůdků. Za rok mají jen jednu generaci. Škůdce přezimuje ve stadiu larev v půdě. Dospělé pilatky nalétají na kvetoucí stromy a samičky kladou vajíčka do kalichů odkvétajících květů. Chemický zásah je proto potřeba udělat již při dokvétání stromů, ale nejpozději těsně po odkvětu. Chemickou ochranu můžete podpořit i bílými lepovými destičkami.

Přibližně deset dnů před předpokládaným začátkem kvetení byste je měli rozvěsit do korun stromů, kde poslouží nejen ke sledování náletu dospělců, ale i na přímý odchyt samiček pilatek.

Přípravky k ochraně proti pilatkám jsou Calypso 480 SC, Mospylan 20 SP. Nedávno byl k bioochraně jabloní proti pilatce jablečné povolen odvar z quassiového dřeva. Doporučená dávka na jeden ar je odvar ze 40 gramů quassiového dřeva.

Ošetření slivoní

V posledních letech se u slivoní objevuje jako nejzávažnější onemocnění puchrovitost švestek způsobená houbou Taphrina pruni. Houba totiž přezimuje jako mycelium v mezibuněčných prostorech pletiv letorostů. Na jaře prorůstá do květních pupenů a základů semeníků. Pletiva pak nadměrně bují, pecka se nevyvíjí, nebo zasychá. Deformovaný plod nazývaný puchr se zvětšuje až na několik centimetrů. Zpočátku je zelený, později hnědý, na povrchu pokrytý bělavým povlakem askospor.

Napadené letorosty se kroutí, zduřují, žloutnou a červenají. Pro výskyt choroby jsou příznivé polohy s vysokou vzdušnou vlhkostí. Více trpí stromy zanedbané, s hustou korunou. Výskyt podporuje i pozdní nástup jara a dlouhá doba kvetení. Choroba se projevuje v době nalévání pupenů, případně rašení, až do konce kvetení.

Preventivně stříkáme přípravkem Champion nebo Kuprikol.

Škůdci růží

Pilatěnka drobná patří mezi nejnápadnější škůdce růží, protože způsobuje podélné stáčení listů do tvaru trubiček. Listy se svinují až po nakladení vajíček pod pokožku spodní vrstvy listů. Larvy škůdce se vyvíjejí ve vzniklých trubičkách. Za rok má pilatěnka jednu generaci. Ochrana spočívá ve dvou postřicích rostlin, a to na začátku rojení dospělců a potom za dva týdny. První postřik se v nejteplejších oblastech provádí již ve druhé polovině dubna. K chemické ochraně můžeme použít přípravky Actellic 50 EC, Diazol 50 EW, Karate Zeon 5 CS.

Výsev a zavlažování

Před výsevem semen zeleniny nebo výsadbou zapravíme do půdy podle potřeby minerální hnojiva, kompost nebo granulované organické hnojivo. Minerální hnojiva zapravujeme do půdy s dostatečným předstihem, alespoň tři týdny, jinak mohou nastat problémy se vzcházením některé zeleniny.

Příliš suchý pozemek předem dostatečně zavlažíme, po oschnutí urovnáme a naznačíme si řádky, do kterých budeme zeleninu vysévat či vysazovat. Na venkovních stanovištích pokračujeme ve výsevech, ředkvičky, hrášku, ředkve a mrkve, začínáme vysévat červenou řepu salátovou. Vysazujeme ranou košťálovou zeleninu, salát hlávkový, ledový a rané brambory.

Bylinky předpěstujeme v krytých prostorách nebo je sejeme přímo na venkovní stanoviště. Ve druhé polovině měsíce vyséváme zimní odrůdy póru.

Které odolné odrůdy pěstovat?

- Dešťové srážky se v dubnu zvyšují, v nadmořské výšce 400 m naprší 45 až 50 mm a v 800 m až 70 mm vodního sloupce (tj. 70 litrů/m2), přesto potřebují nové výsadby a mělce kořenící rostliny závlahu.

- Slunce je nad obzorem o 1,5 hodiny déle, tedy 14,5 hodin a tvoří asi 9 % celoročního úhrnu.

- Lépe než často používat k ochraně tyto chemické přípravky je vhodnější pěstovat odolné odrůdy proti strupovitosti. K odolným odrůdám jabloní patří např. Angold, Blaník, Bláhovo oranžové, Selena, Goldstar, Petra, Tábor, Topaz, Vltava a pod. Z hrušní patří k odolnějším: Alice, Clappova, Milada, Konference, Manon, Monika, Amfora, Blanka, Bohemica, Nela, Jana, Dita, Dicolor.

- Přípravky proti strupovitosti: Baycor 25 WP, Delan 700 WDG, Dithane M 45, Chorus 75 WG, Merpan 80 WDG, Mythos 30 SC, Syllit 65, Rubigan 12 EC apod.

Zpracoval Petr Kumšta