Na zámek jej nechal přestavět Mikuláš Hochhauser, a to v roce 1513. Rod Hochhauserů se na zámku udržel až do roku 1621, kdy mu byl zámek zkonfiskován za účast na Stavovském povstání. Zámek pak koupil Vilém Mladší Popel z Lobkovic a tím se zámek na dlouhou dobu dostává do držení rodu Lobkoviců.

Ničivé požáry

Osmnáctého února roku 1646 zachvátil zámek ničivý požár, ale Ferdinand Vilém, syn Františka Viléma se rozhodl k rozsáhlým přestavbám, které skončily až o celých padesát let později. V roce 1713 ale opět dochází k požáru, který celý zámek zničil.

Ještě téhož roku ovšem dochází k opravám, které započal Oldřich Felix, jež byly dokončeny v roce 1722. Zámek tak dostal barokní podobu, kterou známe dodnes. Lobkovicové používali Jezeří jako lovecký zámek a reprezentativní letní sídlo.

Další pohromy

Do historie zámku se zřejmě nejvíce ovšem zapsal Josef František Maxmilián z Lobkovic, který se přátelil s Ludwigem von Beethovenem a který zámek proslavil nejen bohatým uměleckým životem, ale také rozsáhlou stavební činností. V roce 1920 sem byla zavedena dokonce i elektřina a telefon.

Jezeří prochází postupnou obnovou. Za příplatek je možná návštěva i mimo sezonu.V roce 1938 zámek zabral štáb SS Liebstandarte okamžitě poté, co začala válka. Štáb Jezeří sice opustil, ale byl zde zřízen tábor pro vězeňské účely. Zámek vojáci natřeli zelenou barvou a obehnali drátěným plotem, nabitým elektřinou. Po válce zůstal zámek sice opuštěný, ale v roce 1949 byl zestátněn. Usadila se zde vojenská posádková správa Chomutova. Docházelo tedy nadále ke drancování a ničení. Zámek byl dokonce v 70. letech určen k likvidaci.

Veřejnost ale nedovolila, aby tato vzácná kulturní památka zmizela z mapy. Nakonec se ji podařilo zachránit. Započala dokonce rekonstrukce, která byla sice na nějaký čas pozastavena, ale v současné době stále probíhá. Zámek Jezeří nemá ale zdaleka vyhráno. Nyní jej ohrožuje těžební činnost.

Neblahý souboj italského šlechtice

Jako každý hrad či zámek má své duchy, tak i Jezeří. Mezi nejznámější patří duch mnicha Tobiáše. Tobiáš býval italský šlechtic, který kdysi patřil mezi významné osobnosti. Zamiloval se však a svou lásku hodlal uchránit všemi možnými způsoby. Přistoupil tedy i na souboj, ve kterém svého protivníka zabil. Rodina mrtvého ale přísahala, že se pomstí. Tobiáš musel uprchnout, aby si zachránil holý život. Bohužel, bez své lásky. Po dlouhém putování se nakonec usadil u tehdejšího hradu jako poustevník. Pravidelně chodíval do hradní kaple, kde rozjímal a modlil se k Bohu za odpuštění. Netušil ale, že své nepřátele má stále v patách a že mu jsou již dokonce nablízku.

Mnichův duch straší v kapli i dnes?

Jednoho dne, když se opět vydal na hrad, aby se mohl pomodlit, spatřil mezi stromy neznámé postavy. Chystal se utéct, ale neznámí lidé jej dohonili. Jaké bylo Tobiášovo překvapení, když v nich poznal své nepřátele. Prosil sice za odpuštění a přísahal, že se za duši mrtvého neustále modlí, jenže jeho sliby nebyly nic platné. Byl ubodán k smrti a proklet. Jeho tělo nebylo ani pohřbeno.Jezeří prochází postupnou obnovou. Za příplatek je možná návštěva i mimo sezonu.

Pár týdnů poté si všimlo služebnictvo muže v kápi, který chodíval do místní kaple. Objevoval se tu pravidelně, ale uvnitř kaple nikdy nikoho nenašli. Sotva muž v kápi vešel, jakoby se rozplynul. Na tento úkaz si brzy všichni zvykli a přestali přízrak pronásledovat. Klid zde hledá dodnes, ale stále ho nenašel. Objevuje se na různých místech a je otázkou, zdali jej vůbec někdy nalezne. Povídá se, že duše mnicha Tobiáše dojde pokoje teprve tehdy, bude-li jeho tělo řádně pohřbeno. To se ale nikdy nenašlo, prý je roztrhala a pozřela divoká zvěř.

Užitečné informace

Návštěvní sezona

Návštěvní sezona trvá od 1. dubna do 31. října příslušného roku.

Objekt je v návštěvní sezoně přístupný:

duben: 10.00 - 17.00 hodin, pouze soboty, neděle a svátky

Začátek prohlídky zámeckých interiérů vždy v celou hodinu, poslední prohlídka je v 16.00 hodin.

květen až září: 10.00 - 18.00 hodin, denně mimo pondělí

Začátek prohlídky zámeckých interiérů vždy v celou hodinu, poslední prohlídka je v 17.00 hodin.

říjen: 10.00 - 16.00 hodin, pouze soboty, neděle a svátky

Začátek prohlídky zámeckých interiérů vždy v celou hodinu, poslední prohlídka je v 15.00 hodin.

délka prohlídky: I. okruh 50 minut, II. okruh 10 minut

Mimo uvedenou dobu je objekt přístupný výpravám po předchozím souhlasu Správy zámku Jezeří. Areál je volně přístupný v návštěvní době zámku.

Zpracovala Naďa Kučerová