Krajský úřad posuzoval pouze dvě varianty možného budoucího přivaděče. A to skrz Pastýřskou stěnu a následně mostem přes údolí Jílovského potoka, a variantu vedoucí údolím Chrochvického potoka. Neposuzoval tak tentokrát variantu vedenou podél Labe.

Ale ani tyto dvě varianty neprošly schvalovacím procesem vlivu stavby na životní prostředí. Krajský úřad ji vrátil Ředitelství silnic a dálnic, které bude investorem případného přivaděče, k dopracování s několika výtkami.

Jednou z nich bylo například to, že se Děčín v minulosti již negativně vyslovil pro vedení přivaděče Pastýřskou stěnou.

Nejedná se přitom o rozhodnutí úředníků, v tomto duchu totiž zastupitelé přijali i usnesení na jednom ze svých zasedání.
Mnohem zásadnější připomínky ale má krajský úřad přímo k vlivu na životní prostředí. Vyplývá to z dokumentu, který na svém webu zveřejnilo Děčínské fórum.

Jedním z hlavních problémů projektové dokumentace je to, že v případě imisní zátěže z nové silnice počítá s údaji více než osm let starými. 
V uplynulých letech přitom
v okolí plánované stavby vyrostla řada nových rodinných domů, se kterými studie z roku 2007 nepočítala.

Krajský úřad také požaduje doplnit studii o údaje pro nejdrobnější polétavý prach.

„Není zřejmé, zda při vyhodnocení imisního příspěvku nově navržených tras byl brán zřetel na zbytkové dopravní zatížení stávající komunikace I/13," píše se dále ve zveřejněném dokumentu.

Podle něj má připomínky také krajská hygienická stanice. Ty se týkají hluku, ovzduší a veřejného zdraví.

Děčín si nechal letos zpracovat studii, ve které odborníci posoudili tři varianty přivaděče.

Důležité podklady pro studii dodala také děčínská pobočka Českého vysokého učení technického. To zpracovává údaje o hustotě provozu na vybraných silnicích. Zatím týden sčítala auta na Teplické v Bynově, která ale ovlivnila uzávěra v Libouchci.

Po silnici, která prakticky funguje jako přivaděč k dálnici, tak projelo výrazně méně kamionů než obvykle. Během týdnu měření projelo kolem speciálního radaru 1 222 aut delších než deset metrů. Přitom podle sčítání pořádaného před pěti lety Ředitelstvím silnic a dálnic tudy projede tolik kamionů během pouhého jednoho dne. Jenže těžká nákladní auta vykázal nejprve zákaz vjezdu kvůli rekonstrukci v Libouchci a nyní nebudou moci projet po mostcích v Jílovém. Na to je upozorní včas značky již v Děčíně. Osobních aut projelo necelých 60 tisíc, dodávek bylo přibližně 6 700.

„Speciální radar změří rychlost, rozměry auta i to, jakým směrem jede. Díky tomu poznáme, jak se doprava v daném úseku chová," popisoval Ondřej Smíšek z ČVUT.

Odborníci oslovení magistrátem a Hospodářskou a sociální radou okresu Děčín nakonec označili jako nejlepší varianty vedoucí údolím Chrochvického potoka a tunelem. Naopak nejhůře vyšla možnost vést přivaděč podél Labe na Ústí nad Labem.