Sál byl zaplněn zhruba sedmdesáti účastníky, zejména místními obyvateli, v čele se starostou Zdeňkem Valentou a místostarostkou Zdeňkou Buzkovou, kteří využili příležitosti být přítomni veřejného projednávání konaného přímo v jejich obci. Nechyběli zde ani starostové, zastupitelé a občané dalších těžbou dotčených obcí Droužkovice, Spořice a Málkov, které rovněž zajímalo, jak se bude v nejbližších letech vyvíjet životní prostředí v bezprostředním okolí povrchového dolu. Přítomni byli zástupci správních úřadů, které se k dokumentaci vyjadřují.

Jménem manželky

V úvodu se o velkou senzaci a překvapení postaral Petr Šustr, který veřejně oznámil, že se dosud někdo neznámý, vydávající se za ekologického aktivistu, pokusil o podvod, když poslal na ministerstvo životního prostředí své odmítavé připomínky k záměru, a to jménem jeho manželky, a přitom zfalšoval její podpis. Oznámil, že jeho manželka nic na ministerstvo neposílala a že bylo podáno trestní oznámení. Po skandálu týkajícího se dostavby dálnice D8 je to pravděpodobně další případ, kdy se „ekologové" dopouštějí nezákonného jednání.

Zbytek projednávání, které řídili pracovníci ministerstva životního prostředí, už probíhal vcelku poklidně. „Před plénem jsme podrobně vysvětlili záměr, který zdůrazňuje, že povrchový důl Tušimice skončí v hranicích, které jsou dány vládním usnesením o ekologických limitech z roku 1991 a žádné „prolamování" limitů na této lokalitě není v plánu. Těžba v lokalitě Tušimice je prakticky v závěrečné etapě, i když toto období bude trvat ještě desítky let. Po skončení posuzovaného záměru bude ještě jedna, poslední fáze těžby uhlí, po jejímž skončení bude důl rekultivován na jezero, které bude srovnatelně velké jako blízká Nechranická přehrada," uvedl Ing. Vladimír Budinský, zástupce oznamovatele, Severočeské doly Chomutov.

Pokracování težby

Po vystoupení zpracovatele dokumentace EIA se vyjádřil posudkář, Ing. Václav Obluk, který podrobně vysvětlil, jaké hlavní vlivy bude mít pokračování těžby na životní prostředí, a zdůvodnil svůj návrh kladného stanoviska k pokračování těžby. Následovaly připomínky účastníků veřejného projednávání. Prakticky jedinou osobou byla Ing. Věra Ježková. Žádný zástupce Ekologického právního servisu (EPS) z Brna na jednání nepřijel, a tak jeho připomínky tlumočila Věra Ježková. Řada jejích námitek však neměla souvislost s projednávanou problematikou vlivu těžby na životní prostředí a týkala se rozdílného názoru EPS ve vazbě na záměr zvýšit účinnost a ekologické parametry při modernizaci elektrárny Prunéřov.