Nejlepší projekty v jednotlivých kategoriích získávají prestižní ocenění a také možnost účastnit se světového finále soutěže zaměřené na úspory energie a ochrany životního prostředí.

Hlavním posláním soutěže je národní i mezinárodní zviditelnění úspěšných ekologicky zaměřených projektů a zároveň podpora vědomí lidí na naší planetě, že mohou a musejí něco udělat pro kvalitní životní prostředí.

Hvězdné galavečery s osobnostmi

Země.

O velkém zájmu o českou část prestižní soutěže svědčí i minulý ročník, do kterého se přihlásilo celkem 221 projektů, ze kterých odborná porota vybírala tři finalisty v každé kategorii. Mezi vítězi se tak objevily nejen úsporné projekty velkých společností, ale i zajímavé projekty drobných kutilů a mládeže.

Slavnostní udílení mezinárodního ocenění Energy Globe World Award se koná každoročně v rámci galavečera za účasti televizních kamer, které zprostředkovávají atmosféru třem miliardám domácností na celém světě. Galavečer se konal například v Japonsku, Kanadě, Africe a v neposlední řadě i jako jediná akce svého druhu v plenárním sále Evropského parlamentu v Bruselu.

Mezi známými osobnostmi, které se galavečera zúčastnily, byli například Michael Gorbačov, „inspektor Columbo" Peter Falk, Robin Gibb,

Martin Sheen, Nigel Kennedy, Alanis Morissette a další.

Bydlení do extrémů

Energy Globe World Award For Sustainability je nejvýznamnějším celosvětovým oceněním v oblasti ochrany životního prostředí. Pořádá se od roku 1999 a oceňuje projekty, které šetrně a ekologicky využívají například energii a vodu, nebo které používají jejich obnovitelné formy. Každým rokem se do soutěže přihlásí okolo 800 projektů z více než 100 zemí.

Voda.

Vítězem české kategorie Kutil v loňském roce se stal ekologický dům do extrémních podmínek Bohumila Lhoty, který dům ve Velkých Hamrech na Jablonecku začal budovat už před více než třiceti lety. Celkové řešení domu je přizpůsobeno svažitému terénu, jenž je obklopen pastvinami a poli navazujícími na blízký les.

V zimě se dům schová pod zem

Uprostřed ohromného kruhového bazénu, zapuštěného do betonových základů domu, stojí válec, který celým domem hýbe. Pohyb domu je možný kolem své osy a vertikálně. Lze tak libovolně natáčet jednotlivé místnosti do světových stran, třeba podle pohybu Slunce. Je ale možné dům schovat až dva metry pod zem, takže v zimě není potřeba obávat se mrazů.

Do zmiňovaného bazénu je napouštěna voda prohřívaná střešními solárními panely, takže má neustále teplotu příjemnou na koupání. V jeho blízkosti se také daří rostlinám, je tu totiž udržována teplota pohybující se mezi 18 a 20 stupni Celsia. Jsou zde umístěny i prostorné voliéry, ve kterých lze chovat ptactvo.

Co k takovému domu dodat? Prostě ekologická nádhera a zároveň krásné bydlení.

Užitečné informace

Kategorie E.ON Energy Globe Award ČR:

Mládež.Země

Projekty na téma zemědělství, energetické plodiny, stavební materiály, budovy, izolace, pozemní komunikace…

Oheň

Projekty na téma získávání, distribuce a dodávek energie a efektivního využívání energie ve všech oblastech jejího použití, využití obnovitelných zdrojů energie…

Voda

Projekty na téma získávání pitné vody, rozličné využití a možnosti úprav vody, omezení a likvidace odpadních vod, lodní doprava, ochrana podzemních vod…

Vzduch

Projekty na téma ochrany čistoty ovzduší, zlepšení kvality ovzduší ve vnitřních prostorách, optimalizace spalovacích procesů, snížení emisí skleníkových plynů…

Kutil.Mládež

Projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které podporují ekologické myšlení mladých a veškeré takové aktivity uskutečněné mládeží či školami…

Obec

Projekty a opatření z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, o které se zasloužila obec…
Ocenění v této kategorii se udílí pouze v České republice.

Kutil

Všechny malé i velké projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které zpracoval člověk v domácnosti…
Ocenění v této kategorii se udílí pouze v České republice.

E.ON Energy Globe Award Česká republika

Pravidla

Zúčastnit se může každý: podniky, soukromé osoby, koncerny, organizace, nestátní organizace, spolky, obce, města, školy atd.

Přihlášení projektů a účast v soutěži je zdarma.

Důležité: Projekty musí být již realizovány nebo musí minimálně existovat ve fázi dokončení.

Přihlášky na rok 2013

Pokud chcete přihlásit svůj projekt do 5. ročníku E.ON Energy Globe Award ČR, je nutné vyplnit přihlašovací formulář, který naleznete na webstránkách. Uzávěrka přihlášek jeduben 2013.

K vyplněné přihlášce je třeba doplnit tyto údaje o projektu:

1. Krátké shrnutí projektu a minimálně dvě digitální fotografie (.jpg, .bmp, .tiff, .png) projektu v dobré kvalitě (tyto údaje a fotografie budou zveřejněny i v databázi projektů ENERGY GLOBE).

2. Popis projektu včetně časového harmonogramu a s uvedením následujících kritérií:

Cíl projektu se zřetelem na efektivnost projektu.

Náklady/výnosy, popis ekonomické efektivnosti.

Další možná využitelnost projektu, kde všude lze tento projekt aplikovat.

Popis vlivů projektu na životní prostředí.

3. Další dokumentace k projektu, například publikace, novinové články, fotografie, videozáznam, DVD, brožury atd. (tato část není povinná).

Adresa pro zasílání projektů:

E.ON Energie, a.s.
Team E.ON Energy Globe Award ČR
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
e-mail: projekty@energyglobe.cz

Více na: www.energyglobe.com/cs_cz/eon-energy-globe-award-cr/