Na akci se účastníci dozvěděli, jak lesníci pečují o les, vyzkoušeli své vědomosti při poznávání zvířat, stromů a dalších rostlin a mohli vidět například těžbu dřeva klasickou metodou za pomoci koní.