Pro návštěvníky byl přichystán pestrý celodenní program, který začal už v 9 hodin a trval až do 22 hodin. Mezi nejlákavější části programu jistě patřil příjezd císaře Karla IV. s jeho velkolepým průvodem s manželkou a celým honosným dvorem. Císař pak byl na jarmarku přítomný po celý den. Jeho návštěva se nesla v duchu dvorních dam, rytířů, praporečníků, lučištníků a dalšího kostýmovaného doprovodu.

Kromě císařské družiny si návštěvníci mohli užít také velké dobové tržiště s více než 200 řemeslníky nebo na prohlídky památek a výstav. Na Mírovém náměstí byla umístěna hlavní historická scéna, kde se po celý den střídali jak hudební tak divadelní umělci. Nechyběly ani historické hry pro děti, rytířské ležení na hradním nádvoří, alternativní scéna na dvoře fary, historický kolotoč, jízda na koních, střelnice nebo ražba mincí.