Panna Marie se před sto lety šestkrát zjevila u Fatimy v Portugalsku třem malým dětem, aby jim svěřila tři tajemství. V nich poukazovala na to, že lidé na sebe svými hříchy přivolávají zlo, před kterým je třeba se chránit – obětí, modlitbou růžence i uctíváním jejího Neposkvrněného srdce.

Její proroctví v dějinách se podle církve vyplňují. Je jimi druhá světová válka, komunistická totalita a atentát na papeže Jana Pavla II. Hlavním celebrantem mše svaté byl litoměřický biskup Jan Baxant. Socha Panny Marie Fatimské nyní putuje po všech katedrálách v ČR. V sobotu se slavnost uskuteční v Ostravě.