Jedná se o jev, při kterém díky elipsovité oběžné dráze Měsíce dochází k jeho přiblížení k Zemi, a tak se zdá být podstatně větší. Do roka se tato událost stává několikrát, avšak jen jednou za rok nastane skutečný superměsíc, kdy je nám naše přírodní družice nejblíže.

Superměsíc je původně astrologický název pro tento jev, tudíž někteří lidé věří, že plní přání a magicky ovlivňuje jejich osud. Je také podezírán ze způsobení tsunami a zemětřesení v roce 2011, to však není vědecky prokázáno

V příštím roce si pozorování superměsíce můžeme vychutnat 28. září.