V roce 1965 bylo otevřeno nové sídlo galerie v modernisticky rekonstruované budově lobkowiczké zámecké jízdárny. Při této příležitosti GMU nejprve vydala publikaci, kterou podpořily Ministerstvo kultury ČR a Ústecký kraj.

Stav lobkowiczké zámecké jízdárny v Roudnici nad Labem v roce 1961.K oslavám 50. výročí se bude rovněž vztahovat jubilejní výstava a speciální doprovodné programy.

Díla, která padesát let připomenou

Česko-anglická publikace 50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem se v úvodu ohlíží do minulosti, podává zprávu o svém aktuálním působení, charakterizuje své cíle i výhled do budoucna.

Příspěvky z pera odborných pracovníků galerie shrnují uplynulých padesát let v dějinách instituce po stránce výstavní, akviziční i edukační.

Věnují se zakladatelské osobnosti prvního ředitele Miloše Saxla i významným momentům z historie instituce, jakými byla rekonstrukce budovy jízdárny, v níž našla galerie potřebné zázemí pro rozvoj výstavní i sbírkotvorné činnosti, a legendární akci 1. mezinárodního malířského symposia Roudnice ´70.

Samostatnou část tvoří výběr padesáti reprodukcí špičkových děl z fondů instituce s doprovodnými textovými medailony. Publikace navazuje na obdobně koncipovanou knihu vydanou v roce 2011 k oslavě stého výročí založení galerie. Zakoupit ji lze v pokladně galerie nebo objednat na webových stránkách www.galerieroudnice.cz.

Jubilejní výstava odstartuje v červnu

Padesát let od chvíle, kdy bylo slavnostně otevřeno nové sídlo roudnické Galerie moderního umění v rekonstruované budově barokní jízdárny, uplyne letos 13. června. Jako vzpomínku na tento okamžik i uplynulé půlstoletí v historii instituce připravil odborný tým galerie reprezentativní přehlídku Schránka pro ducha.

Název výstavy mimo jiné připomíná, že právě nové zázemí umožnilo instituci položit základy profesionální práci a stát se odborným kulturním centrem uchovávajícím a prezentujícím kulturní paměť zachycenou v uměleckých sbírkách.

Stálá expozice roudnické galerie dnes.Expozicí se pomyslně vrátí ke svým kořenům, do doby slavnostního otevření galerie v tvůrčí atmosféře šedesátých let. Představí špičkovou kolekci děl českého výtvarného umění z tohoto období zastoupenou ve svých fondech prvořadá díla předních osobností celého spektra uměleckých tendencí Mikuláše Medka, Jana Koblasy, Roberta Piesena, Václava Boštíka, Jana Křížka, Jiřího Johna, Adrieny Šimotové, Zdeňka Palcra, Otakara Slavíka, Rudolfa Němce, Jiřího Načeradského a dalších, jež byla a nadále jsou předmětem cíleného sběratelského zájmu instituce.

Neopomene ani nejzajímavější z pláten a objektů vzniklých během 1. mezinárodního malířského symposia Roudnice ´70, které se pro Roudnici stalo pomyslnou tečkou za obdobím tvůrčího rozmachu šedesátých let.

Výstavu prostoupí soubor výtvarných děl několika současných autorů Dagmar Šubrtové, Pavla Kopřivy, Richarda Loskota, Jana Brože, Jiřího Thýna, Josefa Mladějovského, Tomáše Moravce a Jana Stolína reagujících na živý a podnětný odkaz dynamického desetiletí. Výstavu doprovodí katalog a bohatý program zahrnující besedy s tvůrci i přednášky věnované užitému umění a architektuře šedesátých let.

Na závěr výstavy kolokvium

Na závěr výstavy 21. září uspořádá galerie ve spolupráci s Radou galerií ČR odborné kolokvium na téma Regionální galerie včera, dnes a zítra.

Ohlédne se spolu se svými partnery za pozoruhodnou historií galerií, které vznikaly od počátku padesátých do poloviny šedesátých let za výrazné podpory státu jako významná odborná a edukační centra uchovávající a nadále rozvíjející kulturní dědictví společnosti. Vzdá hold svým předchůdcům, bude uvažovat o dnešní situaci i vyhlídkách do budoucna.

Výstava bude v roudnické GMU přístupná do 28. září.