3B Sociální firma Duchcov, Salesiánské středisko Štěpána Trochty v Teplicích, obec Obrnice na Mostecku, města Kadaň a Jirkov na Chomutovsku. Co mají společného, kromě toho, že je naleznete v Ústeckém kraji? Jde o subjekty navržené na ocenění Gypsy Spirit 2013.

Jednotlivce, firmy, společnosti, nestátní neziskové organizace, obce či města, která se aktivně podílejí na řešení nelehkých situací, protože mají zájem o dobré soužití v české společnosti, bylo možno na toto ocenění nominovat do 31. října do půlnoci.

Pět kritérií, šest kategorií

Nominační porota ve složení Jiřina Bradová, Hana Frištenská, Jana Horváthová, Gabriela Hrabaňová, Magdaléna Karvayová, Renata Köttnerová, Jelena Silajdžić, Darina Batyiová, Andrea Šenkyříková, Jozef Baláž, Petr Polák a David Tišer 1. listopadu vybrala z 87 nominací užší výběr kandidátů na ocenění Gypsy Spirit. „Nominační porota hodnotila návrhy podle pěti kritérií: období realizace aktivit dlouhodobé hledisko, dosažené výsledky a jejich měřitelnost, motivační vliv na okolí a jiné projekty, jedinečnost, originalita a kreativita řešení mimořádný přínos a pozitivní vnímání veřejností," vysvětlila Andrea Šenkyříková, manažerka projektu Gypsy Spirit 2013 v České republice.

close Momentka z kulturního programu. zoom_in Projekt oceňuje subjekty a osobnosti v šesti kategoriích: nezisková organizace, společnost firma, obec-město, osobnost, média a čin roku.

Podle www.gipsyspirit.eu/ cz je projekt zaměřený na podporu aktivní snahy všech, kteří se podílejí na zlepšení životních podmínek Romů v České republice.

Co je cílem projektu?

„Cílem projektu je vytvořit tradici v oceňování práce pro romskou komunitu, vytvořit veřejnou platformu na prezentaci pozitivních reálných přínosů a tak přiblížit široké veřejnosti aktivity organizací a jednotlivců zaměřené na podporu integrace romské menšiny do společnosti, na zlepšení její životní situace a přinášejí efektivní a fungující řešení problémů romské komunity. Tato ocenění a prezentace pozitivních příkladů jsou motivací i pro další subjekty, aby se angažovaly v aktivitách, které přinášejí komplexní a dlouhodobé řešení otázek týkajících se romské komunity a jsou inspirací pro všechny, kteří se rozhodnou aktivně se podílet na řešení romské problematiky a výrazně ovlivňovat veřejné mínění.

Dlouhodobým cílem projektu je zlepšení postavení romské komunity, životních podmínek romské populace a jejich plnohodnotná integrace do společnosti," stojí na internetových stránkách.

Projekt Gypsy Spirit dala dohromady, znovu po třech letech Otevřená společnost, o. p. s., vedená ředitelem Czeslawem Walkem, a Nadace Michaela Kocába, zastoupená Michaelem Kocábem.

Nejde o český vynález

Projekt není českým vynálezem. Autorkou myšlenky je Lubomíra Slušná Franz, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), která projekt realizuje na Slovensku a v roce 2013 proběhl již pátý ročník.

close Momentka z kulturního programu. zoom_in V Česku se uskutečnily zatím pouze dva ročníky, v letech 2009 a 2010. Oba kulminovaly slavnostním předáním cen v Pražské křižovatce v prosinci u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv a veřejnoprávní rozhlas a televize je přenášely živě, respektive odvysílaly záznam večera.

„Vzhledem k tomu, že vláda ČR v tradici předávání cen Gypsy Spirit po odchodu Michaela Kocába nepokračuje a z důvodu dramatického nárůstu xenofobie a rasismu v české společnosti jsme se rozhodli obnovit tradici oceňování Gypsy Spirit, tentokráte na neziskové bázi a přispět tak výrazným způsobem k veřejnému diskurzu o přínosu Romů české společnosti," zdůrazňuje důvody obnovy projektu v Česku Andrea Šenkyříková.

Partnery projektu jsou Česká televize a Český rozhlas. O záštitu nad projektem byl požádán Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský, komisařka pro lidská práva Organizace spojených národů Navi Pillay, romský představitel OBSE Andrzej Mirga a Evropská komisařka pro spravedlnost a lidská práva Viviane Reding.

Postupujícími do užšího kola jsou:

V 1. kategorii Ocenění pro nevládní organizaci (za realizaci konkrétního projektu a dosažené výsledky)
• Romodrom, o. s.
• Slovo 21, o. s.
• Vzájemné soužití, o. s.

Ve 2. kategorii Ocenění pro společnost/firmu (za dlouhodobou podporu projektů zaměřených na sociální pomoc a podporu romské komunity)
• 3B Sociální firma Duchcov
• Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Praha 4
• Salesiánské středisko Štěpána Trochty, Teplice

close Detailní pohled na ocenění Gypsy Spirit Česká republika, která se rozdávala před třemi lety v roce 2010. zoom_in

Ve 3. kategorii Ocenění pro obec / město (za programy zaměřené na integraci romské menšiny do společnosti a aktivity ve prospěch romské komunity)
• Obec Obrnice
• Město Kadaň
• Město Jirkov

Ve 4. kategorii Ocenění pro jednotlivce (který dlouhodobě svou prací přispívá ke zlepšení postavení Romů)
• Emil Cina
• David Tišer
• Sri Kumar Vishwanathan

V 5. kategorii Čin roku (který přispěl k záchraně života nebo zlepšil kvalitu života jedince)
• Irena Drevňáková za záchranu 5 lidí z tonoucího auta
• Pavel Berky za návrh nové modní kolekce Coming out
• Strana zelených za integrace Romů na kandidátky do Poslanecké sněmovny

V 6. kategorii Speciální ocenění poroty Gypsy Spirit média (speciální ocenění pro novináře/novinářku za objektivní nebo pozitivní informaci o romské problematice v České republice)
• Hana Čápová Respekt
• Zdeněk Ryšavý Romea.cz
• František Kostlán Romea.cz