Keltové den zemřelých nazvali „Samhain" a dodržovali při něm několik tradic. Nejdůležitějším obřadem se staly tance kolem ohně ve strašidelných kostýmech. Převlékali se za démony, jichž se báli, aby je zahnali. Oheň měl fungovat jako maják pro duše zesnulých. Po tančení se pořádala hostina. Dalším obyčejem, známým a hojně dodržovaným i u nás, je vyřezávání dýní, později rozšířené z Irska.

Vyřezané dýně, tuříny i melouny

Zelenina, do níž se vyřezával strašidelný obličej, chránila podle pověsti dům, u něhož stála.

Vydlabané dýně se staly fenoménem po celém světě, a to i v zemích, v nichž se Halloween zatím neslaví. Často se s nimi setkáváme i v České republice.

V anglosaských zemích se mimo výstav dýní každoročně pořádají soutěže o nejhezčí dýni, nejchutnější dýňový pokrm a podobně.

Kromě tradičního vydlabávání dýní se ujaly i různé inovace. Hlavně malé děti, které by neměly pracovat s nožem, tykve malují speciálními barvami. Oblíbenou uměleckou technikou se stalo postupné seřezávání kůry vydlabané dýně, aby vznikl portrét. Na takové výtvory je ale nutné mít spoustu trpělivosti a řezbářského talentu.

Místo dýní se dá vyřezávat také meloun, tuřín, případně řepa. Časem si lidé vymysleli více halloweenských zvyků.

Noc duchů

Samotný název svátku vznikl zkrácením a zkomolením původního anglického názvu „All hallow's eve", což v překladu znamená „předvečer všech svatých".

Správný Halloween se však neobejde bez tzv. „Trick-or-Treating", tedy koledování převlečených dětí, případně dospělých, o sladkosti. V některých domech se na děti chystají nejrůznější pasti, které je vystraší. V poslední době se majitelé domů převlékají za strašidla a drží misku se sladkostmi. Na děti, které se přiblíží, nečekaně vyskočí nebo zakřičí. Již dlouho se v tento den hraje hra „Bob for Apples", při níž musí hráč vylovit co nejvíce jablek ze sudu jen pusou. Jablka si potom mohou odnést.

O půlnoci se někteří pokouší vyvolat ducha „Bloody Mary". Pokud byste si chtěli vyvolávání vyzkoušet, stačí kolem půlnoci 31. října vejít do temné místnosti se zrcadlem a třikrát říci „Bloudy Mary". Údajně se jedná o ducha kruté anglické královny, která zabila své dítě. Povídá se, že tomu, kdo ji vyvolal, dovolí nahlédnout do minulosti či budoucnosti. Za své služby oběti přinejmenším vyškrábe oči.

Halloween ve světě

V Mexiku se proslavil „El dia de los muertos", tradičním pokrmem jsou barevné marcipánové lebky. Slaví se zde i Halloween jako takový, ale pod jménem „La noche de las brujas" (noc čarodějnic).

V Japonsku se Halloween také rozmohl, ale slaví se mnohem bláznivěji než v jiných zemích. Pořádají se obrovské festivaly plné lidí v těch nejšílenějších kostýmech.

I u nás v Praze se letos pořádá několik tematických večírků. Známý svátek si již zvykli slavit i v nám blízkých zemích. S koledníky se setkáte v Německu, Švýcarsku, Rakousku a ve velkých městech Polska. Ze vzdálenějších zemí se sem řadí celá západní Evropa, skandinávské státy, Rumunsko, Itálie i Bosna.

Nestyďte se tedy vyzdobit svůj dům a vyřezat si dýni.

Co vypráví pověst?

Pověst vypráví, že kdysi dávno žil v Irsku chudý dřevorubec Jack. Patřil mezi časté návštěvníky místního hostince, ve kterém utrácel za alkohol. Poslední říjnové noci se s někým vsadil a vyhrál. Ještě té noci se upil do bezvědomí a přišel si pro něj Ďábel. Před pekelnou branou si drvoštěp uvědomil, do jaké se dostal situace. Přemluvil tedy Satana, aby mu dovolil poslední sklenku z onoho hostince. Ďábel se cítil vesele, vždyť byl Halloween, a tak svolil.

Když měl Jack své poslední pití zaplatit, sdělil Luciferovi, že nemá peníze. Ďábel se tedy změnil ve zlaťák, Jack ho dal do peněženky, a zachránil se. Aby se nedostal ven, zajistil měšec křížkem.

„Pusť mne, a dám ti rok života," žadonil Satan. Jack se rozhodl, že do roka něco vymyslí a Ďábla pustil. Další rok přišel ďábel časně z rána. „Rád bych si utrhl ještě poslední jablko ze sadu, kde jsem je kradl. Teď už je mi všechno stejně jedno, a mohl bych se podělit s vámi."

„Nu, dobrá," řekl Satan. Jack, ale na vysokou jabloň, na níž měla růst nejlepší jablka, nedosáhl. Řekl tedy pekelníkovi, aby si stoupl na jeho ramena a otrhal jablka, že prý nebude šlapat na samotného vládce pekel.

Jakmile byl Ďábel nahoře, vyřízl Jack do kmene jabloně kříž a jeho nechal na stromě. „Sundej mně a dám ti další rok života." Nakonec drvoštěp usmlouval, že si ho Ďábel do pekla nikdy nevezme.

Přesně za rok však zemřel. Do nebe ho nenechali ani nahlédnout a do pekla ho kvůli slibu nepřijali. Ďáblovi se dřevorubce zželelo, a tak mu hodil alespoň žhavý uhlík a tuřín.

Jack si z tuřínu udělal lampu a vydal se na cestu. Lidé mu na pomoc rozsvěceli tuříny, do nichž vyřezali strašidelný obličej, aby je nemohl sfouknout žádný démon.

Říká se, že Jack stále chodí kolem a zhasíná dýně anglicky zvané Jack O' lanterns postavené před domy. Když něčí dýně zhasla, znamenalo to, že nad daným domem drží Jack ochranou ruku.