Jak se můžeme dočíst na www.hory-doly.com, Hory doly – kolekce uměleckých fotografií nezdolné severočeské krajiny fotografa a vizionáře Jana Hodače – je dalším industriálně-krajinářským projektem poukazujícím na jedinečnost této dynamicky se rodící krajiny.

Hlavním tématem je krajina severočeských hnědouhelných dolů v podhůří Krušných hor, plánované změny v krajině v souvislosti s postupem  a současně se zahlazováním těžby a následné rekultivace, až po finální etapy, jakou je například jedinečné napouštění obřího mosteckého jezera.

O autorovi…Jan Hodač  (narozen 1981) je nezávislý český fotograf, mystik a umělecký manažer. V současné době se kromě organizování kulturních akcí věnuje fotografické dokumentaci průmyslové krajiny svého rodného severočeského regionu. Industriální motivy, které ho celý život obklopují, originálně představuje všem vnímavým očím bez fotografických a myšlenkových stereotypů. Jeho provokativně barevné velkoformátové fotografie jsou naplněny čarovnou atmosférou dynamické krajiny severních Čech. Její fotograficky výjimečnou tvář prezentuje s dlouhodobě neutuchajícím úsilím. Díky své osobnosti, profesionální zručnosti, předvídavosti a koncepčnímu i obchodnímu zpracování svých kreativních nápadů je Jan Hodač uznávaný jako kontroverzní, ale osobitý zástupce nově nastupující umělecké generace. Zdroj: my.fotoskoda.cz

Podobně jako tomu bylo u předchozího mezinárodně úspěšného projektu Fabrica Bohemica, i zde autor odvážně a bez myšlenkových stereotypů představuje zdánlivě devastovanou krajinu Mostecka jako místo, kde se krajina naopak rodí a ožívá. Jan Hodač navíc rád pracuje se skrytou symbolikou. Podobně jako v průmyslových objektech viděl novodobé industriální obry, dívá se na místní důlní krajinu jako na druhohorní park, kde kromě tajuplných muflonů můžeme pozorovat pomalu se pohybující ocelové dinosaury.

Originální vizuální formou a velkoformátovými pestrobarevnými fotografiemi tak nyní Jan Hodač představuje odlišný pohled na tento kraj. Jako na fenomén neustálé přeměny a zrodu, který je podle jeho vlastních slov úžasným svědectvím o působení člověka v krajině v celoevropském měřítku.

Mnozí návštěvníci v jeho land-artově laděných fotografiích dokonce vidí turisticky atraktivní místa, která vyhledávají ve světě při svých zahraničních cestách napříč kontinenty, můžeme se dočíst   v upoutávce k projektu na www.hory-doly.com.