Soutěžící měli před sebou pestrých čtyřiadvacet hodin. Kromě vlastní invence dostali k dispozici více jak desítku mentorů s dlouholetou praxí v jednotlivých oblastech. „Studenty chceme inspirovat k dalšímu profesnímu růstu. A k tomu, aby podnikání viděli jako reálnou alternativu zaměstnání,“ řekl Jan Mašek, vedoucí regionální kanceláře Agentury CzechInvest, která společně s Agenturou regionálního rozvoje Ideathon pořádala.

„Ideathon je důležitou součástí snahy o zapojení mladých lidí do řešení problematiky regionu. Výzvy jsou definovány tak, aby odpovídaly realitě a studentská řešení měla co největší šanci se uplatnit,” řekl před začátkem akce Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje. Inovativní řešení kraj dlouhodobě podporuje v rámci své koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj.

Ilustrační foto
Poruchový vodovod a kanalizace v Hrádku procházejí rekonstrukcí

Liberecký kraj, vláhy, vody ráj

Vysychání krajiny trápí obyvatele regionu již delší dobu. Jak občany více zapojit do řešení problematiky sucha, navrhnul vítězný vysokoškolský tým. Koncepce jejich chytré aplikace Duna se opírá o otevřená data kraje.

„Uživatel zadá typ svého pozemku, aplikace následně nabídne řešení, jak na něm nejlépe zadržet vodu. Tím může být například nádrž na dešťovou vodu, kterou lze využít na zavlažování namísto vody pitné. V případě pozemku o rozloze 1.000 m2 uživatel ušetří jeden průměrný plat ročně,” uvedl Peter Spurný z vítězného vysokoškolského týmu. Akce se zúčastnili studenti středních škol z Libereckého kraje a Technické univerzity Liberec.