Už v dnešní době značná část populace trpí hlady, jak bychom zvládli dvojnásobný nápor? S nynějšími zásobami mají státy rezervy na to, aby bez dalšího přísunu potravin vydržely 12 týdnů. Například Čína a Indie by brzy vyčerpaly všechny své zásoby a zde žijící téměř tři miliardy lidí by zůstaly bez obživy. Cena všech potravin by drasticky vzrostla a státy by pozastavily export, aby se dokázaly postarat o své vlastní obyvatelstvo.

Války o jídlo

Státy, které jsou závislé na dovozu potravin, by propadly chaosu jako první. „S přepravou souvisí i infrastruktura, která by brzy zkolabovala pod náporem nového obyvatelstva, nemluvě o kanalizačních systémech. Po nějaké době by přirozeně došlo k válkám z nouze, chudší státy by napadaly ty bohatší, aby ukořistily zásoby," ukazuje chmurnou představu možné budoucnosti jeden z odborníků v televizním pořadu Následky na stanici Spektrum. Se všudypřítomným chaosem a bídou narůstá i zoufalství veřejnosti, a tak by se i dříve bezpečné ulice změnily v bojiště o denní chléb a vodu.

K tomu, aby se uživilo 14 miliard lidí, by bylo potřeba obdělat zemědělskou půdu o nejméně dvojnásobné rozloze Spojených států. Nevyhnutelně by tak na řadu přišlo vykácení lesů, aby se na jejich místě obhospodařila půda. Trvalo by ovšem zase roky, než bychom mohli sklidit úrodu.

Nejdražší surovina? Čistá voda!

V takovém světě se 14 miliardami obyvatel by se pitná voda stala novým zlatem, kvůli němuž by lidé museli migrovat. Kvůli kolapsu kanalizace by se voda snadno zkontaminovala, což dlouhodobě vede k propuknutí různých nemocí. Západní svět, který byl zvyklý na pravidelný a neomezený přísun čisté vody, by zažil největší šok.

Mrakodrapy by se staly nezbytností

Kdyby se počet obyvatel přes noc skutečně zdvojnásobil, vlády jednotlivých zemí by se snažily vyřešit prostory k bydlení tím, že by stavěly megalomanské do nebe šplhající komplexy.

Například Los Angeles, které se nachází vtěsnané mezi oceánem a kopci, by muselo stavět i na dřív nemyslitelných místech. Architekti po celém světě by urychleně řešili jak nejlépe a nejrychleji postavit obytné prostory. Všude by zřejmě stály až dvousetpatrové mrakodrapy. Jenže, jak podložit tyto monstrózní budovy vážící miliony tun, aby se nepropadly do země? A kde by lidé žili mezitím, než by se stavby dokončily?

Vítejte v roce 2048

Po 35 letech by se v Číně počet obyvatel snížil na 700 milionů z původních dvou miliard, zatímco v USA by v té době zůstalo už jen kolem 150 milionů místo šesti set milionů. Města by se utápěla ve tmě, protože by už nebyl dostatek energie. Světová ekonomika by už dávno zkolabovala. Hladomor a nemoci by si vyžádaly největší oběti konečný výsledek toho, kolik je naše planeta schopna vydržet.

„Za pouhých 35 let by se lidská populace snížila na čtyři miliardy, tedy na téměř polovinu současného stavu, a tím by se Země znovu stabilizovala," zní poněkud mrazivá předpověď expertů.