Ruka putuje po papíře naprosto sama, jakoby ji vedla neviditelná síla. Tímto způsobem sepsané záznamy jsou někdy nic neříkající, ovšem dost často šokující.

Sdělení odjinud

Automatické psaní je podle parapsychologů poměrně běžnou formou komunikace s astrálními světy, jde podle nich o jeden z kontaktů se zemřelými. Vědci naopak tvrdí, že v jistém rozpoložení zapracuje podvědomí, jež vydává své skryté informace, které do té doby ležely bez ladu a skladu kdesi hluboko v mozku. Pisatel pak jen produkuje touto formou něco, co vlastně ví, aniž by o tom měl tušení. Poněkud složité vysvětlení však může mít poměrně jednoduchý závěr. Kde je tedy pravda?

Dílo nadiktované duchem zesnulé?

Automatické psaní zaznamenalo boom v druhé polovině 19. století, stejně jako spiritismus. Duchové se většinou vyvolávali tradičním způsobem a médium pak zaznamenávalo zprávy, které duch předával. Často se sice ukázalo, že se jedná o důmyslný podvod, ovšem v některých případech…

Při jedné seanci zaznamenala začátkem 20. století paní Curranová vzkaz od ducha. Představil se jako Patience Worthová, která byla na prahu dospělosti zákeřně zavražděna. Vzkazy Patience byly zpočátku kusé a nikdo jim nevěnoval příliš velkou pozornost. Jenže postupem času zapisovala Curranová stále obsáhlejší sdělení. Kromě básní tak vzniklo několik historických románů a spousta přísloví. Podle toho, co o sobě Patience paní Curranové prostřednictvím automatického psaní sdělila, neměla žádné zvláštní vzdělání. Ovšem díla se týkala jak tehdy moderní Anglie, tak také doby, ve které žil a zemřel Ježíš.

Celou záležitostí se začala zabývat řádka badatelů, ale také seriózních učenců. K žádnému zásadnímu rozuzlení nikdy nedošlo, a vzkazy Patience byly i zpochybňovány. Stále ovšem zůstala nevyřešena otázka, jak mohl duch Patience nebo paní Curranová vše, co bylo postupně sepsáno, vědět. Nutno podotknout, že díla vznikala v moderní i staré angličtině.

Záhadné kontakty

Podobných případů bylo zaznamenáno několik. Pisatelé psali vzkazy z jiných světů se zavřenýma očima, občas používali řeč, kterou neznali, mohli psát rukou, kterou běžně ke psaní nepoužívali, nebo psali dokonce oběma najednou. Záhada takových sdělení zůstává stále neobjasněna. Vznikaly záznamy kusé a nic neříkající až po obsáhlé povídky nebo celé romány. Duchové takto říkali věci, jež pisatel mnohdy nemohl vůbec znát.

Tento způsob komunikace s jinými světy je používán dodnes. Stává se jak soustem pro záhadology, tak také studijní záležitostí mimosmyslového vnímání pro psychology a psychiatry.

Existuje vysvětlení?

U některých takto nadaných jedinců byly zjištěny i další mimořádné schopnosti. Někteří dokáží rozpoznat nemoc, vyléčit ji nebo předpovídají budoucnost pomocí vizí. Kromě textů vznikají i nádherné obrazy. Četné pokusy zaznamenaly u některých lidí změny v elektrických impulsech v mozku v době, kdy své schopnosti používali. Často ale byli a jsou považováni za podvodníky. Věda mnohdy odmítá to, co nelze logicky vysvětlit. Další bádání tak končí stejně rychle, jako začalo. Naštěstí zůstává spousta těch, kterým podobné jevy nedají spát a nechtějí se smířit se závěrem, že vysvětlení neexistuje. Dál se tedy pokoušejí přijít na kloub tomu, co možná ještě dlouho dostačujícím způsobem nevysvětlí, ale určitě dávají naději, že se možná jednou dozvíme více.

Užitečné informace

- Termín automatické psaní se používá například pro rychlé nekontrolované psaní, které má pisateli přinášet informace z podvědomí. Mají tak být dostupné hluboké a mystické myšlenky. Často je používají léčitelé parapsychologové k určení diagnózy pacienta nebo k zakreslení, eventuálně symbolickému vyjádření, choroby. Jindy se pod automatickým psaním nebo vyjadřováním chápe získávání informací ze záhrobního světa, které přenášejí spiritistická média.

- Rovněž ve stavu hypnotického transu může hypnotizovaná osoba kreslit, psát nebo mluvit bez vědomé fyzické a duševní kontroly nad svými projevy.

- Tímto způsobem jsou podle některých psychoterapeutů dostupné potlačené vzpomínky. Jejich vybavení má mít terapeutický efekt. Mnozí léčitelé zastávají názor, že automatická kresba má harmonizační a relaxační účinky, odstraňuje stres, pomáhá při bolestech hlavy a zad, usnadňuje komunikaci mezi lidmi. Uplatňuje se i v logopedické poradně.

- Existují i návody, jak se automatickému psaní (či kresbě) naučit. Na internetu lze nalézt celou řadu kurzů. Výsledek však nemusí být takový, jaký očekáváme. Přece jen se jedná o záležitost, která je zahalena tajemstvím…

Zpracovala Naďa Kučerová