Člověk se přece učí celý život. To platí ve všech oborech lidské činnosti. Starou pravdou se řídili všichni, kdo si chtěli rozšířit vzdělání a získat zároveň cenné zkušenosti v takovém oboru, jakým je pohřebnictví. Nezaváhali a přihlásili se ke studiu na Gymnázium, Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, o. p. s., v Litoměřicích.

Škola letos pro zájemce otevřela vskutku unikátní vzdělávací program s názvem Ekonomika a podnikání v oboru pohřebnictví.

Jako první 
v Evropské unii

Do lavic zasedli studenti prvního ročníku, i když významnou část čtyřletého respektive dvouletého studia budou trávit díky spolupráci školy se sociálními partnery mimo ně.

Těmi jsou především renomovaná litoměřická společnost Pohřební ústav Auriga, spol. s r. o., Memory In Memory, s. r. o., provozující krematorium v Ústí nad Labem, a oborové instituce ve Spolkové republice Německo, jakož i vybrané pohřební ústavy ve velké Británii.

Podle slov ředitele školy Ladislava Šrejbra v rozsahu, který škola nabídla, v Česku nikdo takové vzdělávání neposkytuje. „Dokonce jsme zjistili, že v Evropské unii jsme první," dodává.


Prezenční a dálkové studium


V Litoměřicích studium probíhá formou prezenčního a dálkového studia. Studium pro zájemce se základním vzděláním je čtyřleté, zkrácené studium pro maturanty je jedno až dvouleté, přičemž délka závisí na předchozím oboru vzdělání. Zakončeno bude maturitní zkouškou, když jedním z hlavních vyučovaných a maturitních předmětů je pohřebnictví.

Čemu se studenti věnují a co by měli zvládnout? Provozování pohřební služby, provozování krematoria, provozování hřbitovů a provádění balzamace a konzervace  lidských ostatků.


Thanatopraxe 
v praxi


Zastavme se u posledně jmenované činnosti. Nespornou výhodou je, že v Litoměřicích budou mít v tomto případě výborné zázemí. Pohřební ústav Auriga má za sebou více jak jedenadvacetiletou historii a pověst jednoho z nejlepších pohřebních ústavů v České republice, jméno si udělal díky vysoké úrovni služeb i v zahraničí.

V roce 2008 firma vybudovala jako první a zároveň jediná společnost thanatopraktický sál a její majitelé jako jediní v Česku získali po dvouletém studiu diplomy k vykonávání vyššího hygienického zaopatření a balzamování zemřelých. Spolumajitel firmy Petr Rambousek k tomu říká: „Člověk by měl odejít ze světa čistý, upravený a důstojně. Proto jsme thanatopraxi i balzamování zavedli.

Jednoduše řečeno, jde o ošetření zemřelých a jejich pietní úpravu  pro smuteční obřady a dále konzervaci těla před rozkladnými procesy. Na západ od našich hranic je to služba běžná a pozůstalými vyžadovaná. Studenti proto na sále stráví při praxi řadu hodin. A samozřejmě ne jako pozorovatelé, ale sami budou pod dohledem pracovat."

Dodejme, že kvalitně provedené thanatopraktické výkony umožňují i časově náročné mezinárodní převozy, tedy repatriace, do zahraničí i k nám. I s nimi má litoměřický pohřební ústav bohaté zkušenosti.


Veletrhy v Británii a Německu


Studijní program obsahuje bezmála pět stovek vyučovacích hodin, na praktickou část připadnou téměř tři čtvrtiny z nich. Ta počítá také s návštěvou veletrhů pohřebnictví v zahraničí, konkrétně ve Velké Británii a v Německu. Studenti musí povinně absolvovat nejméně dva.

„Německé pohřebnictví má k českému nejblíže a v Evropě patří mezi špičkové obory společně s jinými státy. Vzali jsme si proto i jejich učebnice, které jsme však museli přeložit," konstatuje Petr Rambousek s tím, že dohodnuty jsou v rámci praxe studijní pobyty ve Středisku Německého spolku pohřebníků v Münnerstadtu a dalších institucích v Düsseldorfu, včetně Německého institutu pro thanatopraxi, a podobně.


Očekává se novelizace zákona


Připravuje se podstatná novelizace zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Otevření nového oboru na střední škole v Litoměřicích se i z tohoto pohledu jeví jako dobrý a užitečný tah.

Počet lidí, kteří si budou nuceni své vzdělání doplnit, totiž vzroste; tím bude vzrůstat i kvalita služeb.