Litoměřická diecéze se i letos připojuje k mezinárodnímu ekumenickému projektu Noc kostelů. Akce, jejímž mediálním partnerem je Deník, bude probíhat v pátek 24. května od večerních hodin do půlnoci. V této době budou na území litoměřické diecéze pro veřejnost zdarma zpřístupněny téměř dvě stovky církevních objektů. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé doprovodné programy, které v nich budou probíhat.

K 16. květnu bylo k Noci kostelů přihlášeno 185 církevních objektů, které se nacházejí na území litoměřické diecéze, tj. na území Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje. Z nich je 142 kostelů a kaplí katolické církve.

Noc kostelů je ekumenický projekt, tzn. že se do něj spolu s Římskokatolickou církví zapojují i další církve. Motto letošního ročníku zní: „Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo." (Zach 14,7)

Litoměřická diecéze se k Noci kostelů připojuje počtvrté. Akci v litoměřické diecézi i v letošním roce zaštítil svým jménem diecézní biskup Mons. Jan Baxant. Jejím cílem je představit křesťanství srozumitelnou formou pro veřejnost a kostely jako důležitou součást společenského života obce či města.

Tipy Deníku na pátek 24. května
- Cesta „Za kostelíky na druhém břehu Labe" (organizuje MAS Labské skály: http://www. maslabskeskaly.cz/). Sraz v 16.00 hodin u kostela Nanebevzetí P. Marie v Ústí nad Labem – cena dopravy 120 Kč za jednu osobu. Program: kostel sv. Jakuba Staršího ve Svádově, kostel sv. Václava ve Valtířově (možnost navštívit Chotkovu hrobku), kostel Panny Marie Pomocnice křesťanům v Čeřeništi, kostel Narození sv. Jana Křtitele v Proboštově, kostel sv. Pia v Homoli u Panny (možnost navštívit obecní mineralogické muzeum) a kostel sv. Máří Magdalské v Zubrnicích. Akce byla v minulých dvou letech úspěšná, letos proto budou pro velký zájem vypraveny dva autobusy. Zájemci se musí předem objednat.

- Letošní ročník Noci kostelů v Bělé pod Bezdězem je tematicky zaměřen na úctu sv. Janu Nepomuckému u příležitosti 620. výročí jeho mučednické smrti (1393-2013). Po celý večer bude možno v sakristii kostela zhlédnout výstavu věnovanou památkám úcty sv. Janu Nepomuckému na Mladoboleslavsku. Výstavu připravila správa Římskokatolické farnosti Bělá pod Bezdězem ve spolupráci s pobočkou Muzea Mladoboleslavska v Bělé p. B.

- Liberec, kostel sv. Antonína Velikého: výstup na věž s poslechem zvonů, Jak to bylo za totáče (historie kostela jinak – vyprávění sepsané podle pamětníků), krátké ukázky z hudby v různých liturgických obdobích, půlnoční modlitba (návštěvníci jsou zváni k účasti na modlitbě za město, jeho obyvatele, za sebe a své blízké).

- Liberec-Ruprechtice, kostel sv. Antonína Paduánského: bohatý program včetně představení farnosti .

- Liberec-Hanychov, kostel sv. Bonifáce: do setmění možnost výstupu na věž kostela, poté informační blok o nejvýznamnějších obdobích liturgického roku (advent a vánoční doba, postní  doba, velikonoční doba) a seznámení se světci a P. Marií.

- Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků: výstava různých vydání Bible.

- Lovosice, kostel sv. Václava: přepisování Bible, seznámení s historií farnosti – lovosičtí kněží od 17. století.

- Česká Kamenice, děkanský kostel sv. Jakuba Staršího: možnost návštěvy kostelní věže.

- Litoměřice, katedrála sv. Štěpána: možnost vystoupat na věž u katedrály .

- Bozkov, kostel Navštívení Panny Marie: po celý večer možnost výstupu na věž kostela.

- Děčín, kostel sv. Václava a Blažeje: Prohlídka varhan, zvonů a věže.

Litoměřický biskup Jan Baxant poukázal na to, že kostely otevíráme proto, aby se lidí dotklo křesťanské poselství, křesťanské hodnoty. „Snad každý člověk z hloubi své duše touží po světle. Vždyť oprávněně označujeme okamžik narození kteréhokoliv člověka jako chvíli, kdy „spatřil světlo světa", i když se teprve bude kolem sebe rozhlížet a za pomoci dospělých se učit pojmenovávat zcela nové skutečnosti, které nikdy předtím vidět nemohl. Dobře připravená „Noc kostelů" se může stát příležitostí pro každého, kdo touží uvidět dosud neznámé, tedy skryté, resp. uzamčené krásy křesťanské kultury a umění. Naše křesťanské kostely takových krás ukrývají mnoho. Při „Noci kostelů" se chrámy, svatyně, vzácné křesťanské památky otevírají díky ochotným a dobrovolným organizátorům, koordinátorům a pomocníkům, aby ony krásy byly všemi dychtivými zájemci a návštěvníky opět spatřeny, obdivovány a současně aby se všichni příchozí přesvědčili též o hodnotách křesťanského života, které jsou drahé těm, kteří osobně kostely v noci otevřou a vedle vhodného komentáře o sakrální stavbě podají svou přívětivou službou druhým i vlastní křesťanské svědectví. Pevně věřím, že se tak rozšíří světlo poznání i světlo setkání," uvedl v pozdravu k Noci kostelů.

Několikaměsíční příprava

Doprovodné programy stejně jako v minulých letech připravovali dobrovolníci z jednotlivých farností a sborů ve spolupráci s místními duchovními již několik měsíců předem, biskupství zajišťuje koordinaci a propagaci akce včetně financování propagačních materiálů. Hlavní koordinátorkou Noci kostelů v litoměřické diecézi je Kristýna Solničková. Finanční příspěvek na tvorbu propagačních materiálů poskytlo Ministerstvo kultury ČR a Ústecký kraj (na rozhodnutí kraje Libereckého stále čekáme). Záštitu nad akcí rovněž převzal Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje a Martina Rosenbergová, primátorka statutárního města Liberce.

Historie Noci kostelů
a litoměřická diecéze:
V roce 2010, kdy se litoměřická diecéze připojila k projektu Noc kostelů poprvé, bylo v rámci této akce otevřeno celkem 65 církevních objektů, ve kterých bylo napočítáno na 11 tisíc návštěvnických vstupů. V roce 2011 to bylo 136 objektů s více než 23 tisíci návštěvnickými vstupy. V loňském roce bylo v litoměřické diecézi během Noci kostelů otevřeno 169 kostelů, kaplí a modliteben, napočítáno v nich bylo na 25 tisíc návštěvnických vstupů.
Diecéze litoměřická se rozkládá na území pěti krajů České republiky (na území celého Ústeckého a Libereckého kraje, částečně zasahuje do Královéhradeckého a Středočeského kraje a okrajově do Karlovarského kraje). Diecézním biskupem je Mons. Mgr. Jan Baxant.

Součástí programů jsou komentované prohlídky, zajímavé přednášky, ukázky, koncerty a programy pro děti, ale i modlitby, čtení z Písma, duchovní slovo, besedy o víře, adorace apod. Návštěvníci budou moci přímo na místě oslovit přítomné kněze a zeptat se jich na vše, co je zajímá.

Aktuální přehled církevních objektů otevřených v rámci Noci kostelů 2013 v litoměřické diecézi naleznete na www.nockostelu.cz, kam jsou postupně vkládány jednotlivé programy.

Poutnické pasy a pexeso zdarma

I letos byla vydána brožura s přehledem církevních objektů, otevřených v rámci Noci kostelů na území litoměřické diecéze. Ta zároveň návštěvníkům poslouží jako poutnický pas. Do těchto brožur si mohou nechat otisknout jednotlivá pamětní razítka a za určitý počet razítek jim bude vystaven certifikát poutníka. Bližší informace na webových stránkách Noci kostelů (www.nockostelu.cz) a u pořadatelů. Děti se i letos mohou těšit na pexeso, tentokrát s fotografiemi vybraných kostelů, které se nacházejí na území litoměřické diecéze. Jak brožury (poutnické pasy), tak pexeso dostanou návštěvníci zdarma.

Stáhněte si program do iPhonu

„Litoměřická diecéze se v letošním roce nově zapojuje do programu Noc kostelů pro iPhone, který byl v loňském roce úspěšně spuštěn v rámci pražské arcidiecéze. Ten umožní návštěvníkům mít při sobě programy zapojených objektů do Noci kostelů v litoměřické diecézi v elektronické podobě. Stačí jen stáhnout si ho zdarma z webové stránky www.ikostel.cz. Program je v současné době aktualizován, ke stažení bude k dispozici přibližně v polovině příštího týdne," říká Kristýna Solničková.

Výtvarná a fotografická soutěž

Pro návštěvníky Noci kostelů letos pořadatelé vyhlásili dvě soutěže výtvarnou a fotografickou.

Výtvarná soutěž na téma „Návrhářem varhan" je určena dětem do 15 let. Soutěží se ve třech věkových kategoriích: I. kategorie děti do 6 let; II. kategorie děti od 7 do 11 let; III. kategorie děti od 12 do 15 let. Výtvarná technika i zvolený formát jsou libovolné. Výtvarné práce je třeba zaslat v termínu od 27. 5. do 5. 7. 2013 na adresu: Biskupství litoměřické, Dómské nám. 9, 412 88 Litoměřice a obálku označit heslem „Soutěž". Na zadní stranu obrázku je třeba připojit tyto informace: jméno, příjmení, věk, adresa, telefonní číslo a e-mail.

Fotografická soutěž je určena pro návštěvníky Noci kostelů nad 16 let. Je nazvaná „Tvář kostela" aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu.

Fotografovat se tedy budou kostely zvenčí a z nejlepších snímků těchto staveb bude v příštím roce poskládáno další pexeso Noci kostelů. Fotografie je třeba zasílat na e-mail: solnickova@dltm.cz. Tvůrci nejlepších prací v obou soutěžích budou odměněni. Tato soutěž probíhá pouze na území litoměřické diecéze. Informace jsou na www.nockostelu.cz, www. dltm.cz nebo přímo v brožurách poutnických pasech.