Grantový program Na zelenou, který podporuje bezpečné cesty do školy, vstupuje do osmého ročníku. Každá škola, školka či vzdělávací instituce může získat až 70 tisíc korun na zlepšení dopravní bezpečnosti ve svém okolí. Uzávěrka přihlášek je 7. března.

Mezi prvními byla škola z Klášterce

V minulých ročnících, kdy Nadace Partnerství možnost získat finanční prostředky vyhlásila, uspělo celkem osm škol z Ústeckého kraje. Hned v prvním roce, 2007, dostala na přechod pro chodce v Klášterci nad Ohří, včetně dopravně inženýrské studie a přístřešku pro bicykly, grant ve výši 100 tisíc korun klášterecká Základní škola Krátká. Grant v prvním ročníku obdržely z celé České republiky jen čtyři školy.

Zatím posledním úspěšným žadatelem byla loni Základní škola speciální a Mateřská škola U červeného kostela v Teplicích s projektem „Do školy bez rizika". Získala na něj 53 tisíc korun.

Od spuštění programu před sedmi lety bylo v celém Česku prostřednictvím 82 podpořených projektů celkem přerozděleno více než 5,4 milionu korun. Z nich téměř 670 tisíc šlo do Ústeckého kraje.

Dopravu mapují samy děti

V grantovém programu Na zelenou, jehož hlavním cílem je zvýšit bezpečnost dětí na cestě do školy, hrají hlavní roli samotné děti. Kromě doplňkových aktivit, jako jsou besedy s policisty či dopravní osvěta, se totiž účastní i odborných činností: osobně zmapují dopravní zvyklosti uvnitř školy i dopravu v jejím okolí a navrhnou opatření, jak situaci zlepšit. Vyhlašovatelem grantu je Nadace Partnerství, generálním partnerem finanční skupina AXA.

Na zelenou poutavým a interaktivním způsobem seznamuje žáky a studenty s problematikou bezpečnosti a šetrnými způsoby dopravy. „Program jsme postavili tak, aby děti samy poukázaly na nebezpečná místa na svých cestách do školy a aby měly větší zájem o veřejné záležitosti. Učí se například spolupracovat s odborníky na dopravu nebo prosazovat své náměty u místních zastupitelů," shrnuje hlavní přínosy projektu koordinátor Nadace Partnerství Radek Patrný.

Hlavními výstupy grantového programu Na zelenou jsou školní plán mobility, tedy dlouhodobá strategie podpory a rozvoje šetrné a zdravé dopravy dětí a zaměstnanců, a mapa nebezpečných míst v okolí školy.

Při jejich tvorbě se žáci učí sbírat a hodnotit potřebná data a prosazovat nová opatření do praxe. Většina škol si rovněž nechává dopravními inženýry na základě map nebezpečných míst zpracovat odbornou dopravní studii, kterou děti na konci projektu předají vedení svého města či obce s žádostí o realizaci. Učinily tak třeba v právě zmíněných Teplicích.

Program si mohou přizpůsobit

Na zelenou je program velmi flexibilní a školy si mohou jeho obsah přizpůsobit podle svých potřeb. Přidělené finance totiž neputují jen na plány či studie, ale i na doprovodné akce nebo nákup prostředků na podporu bezpečné a zdravé dopravy. „Velký zájem je o pořádání cyklovýletů, výtvarných a znalostních soutěží, pořízení cyklistického vybavení nebo přístřešků na kola," vypočítává Radek Patrný.

Hlavním partnerem Na zelenou je opět společnost AXA. „Na grantovém programu spolupracujeme s Nadací Partnerství již osmým rokem. Těší nás, že o program je mezi školami stále větší zájem a že se s naším přispěním podařilo zvýšit bezpečnost cesty do školy řadě dětí napříč Českou republikou," uvádí Karel Žyla, manažer PR a interní komunikace finanční skupiny AXA.

Více informací naleznete na www.nazelenou.cz.