Čtyři projekty, dva v Ústeckém a dva v Libereckém kraji, totiž získaly v letošním roce podporu Nadace Partnerství a Nadace České spořitelny. Celkem se takto dočká v celé České republice grantu 14 projektů na stezkách Greenways. Nadace mezi ně rozdělí 600 tisíc Kč.

Do Ústeckého kraje

V Ústeckém kraji půjde 30 tisíc korun na Labskou stezku na Litoměřicku. Výstupem projektu budou dvě informační tabule, doplněné o digitální displej s online napojením s aktuálními turistickými informacemi. Tabule doplní zábavné prvky zaměřené na děti a mládež. Úspěšný projekt je součástí komplexní propagace Labské stezky. Žadatelem byla Destinační agentura České středohoří.

„V Labské stezce se u nás stále skrývá neobjevený potenciál pro poskytovatele služeb a další podnikatele. Její rozvoj tak zároveň napomáhá rozvoji šetrné turistiky a motivuje ke zlepšování kvality služeb pro cyklisty. Projekty, které jsme podpořili, mohou trasu posunout zase o kousek dál," vysvětluje Daniel Mourek, koordinátor Labské stezky z Nadace Partnerství.

Druhým projektem z Ústeckého kraje, který získal finanční podporu od obou nadací, je ten s názvem Cyklotrack Tolštejn. S nápadem na vytvoření nové sítě cyklostezek v turisticky atraktivním území Mikroregionu Tolštejn přišel Dobrovolný svazek obcí „Tolštejn". Putuje sem 50 tisíc korun. V rámci projektu bude ve spolupráci s místními partnery navržena síť včetně návrhu vybavenosti, loga a propagačních materiálů.

… a do Libereckého

I do Libereckého kraje míří dotace od Nadace Partnerství a Nadace České spořitelny. Sdružení Český ráj dostane na projekt s názvem Greenway Jizera 20132014 30 tisíc korun. Projekt řeší rozvoj turistické nabídky v koridoru Greenway Jizera a její prezentaci a také monitoring a vyhodnocení návštěvnosti koridoru. Finanční prostředky sdružení získává ovšem s podmínkou: Grantové prostředky musí použít na monitoring a vyhodnocení návštěvnosti v koridoru.

Zelenou a tudíž čtyřicetitisícovou dotaci má i 2. ročník kampaně Do práce na kole v Liberci, kterou tam koordinuje občanské sdružení Cyklisté Liberecka. Kampaň má motivovat zaměstnance v Liberci, Jablonci a v přilehlých obcích k používání ekologicky šetrného dopravního prostředku jízdního kola k přepravě do zaměstnání. Na druhé straně motivuje i zaměstnavatele k vytváření zázemí pro příjezd na kole.

K čemu grantová podpora směřuje? V rámci projektu bude v široké spolupráci s veřejnou správou, místními nestátními neziskovými organizacemi a subjekty působícími v České republice vytvořen návrh sítě stezek ve vazbě na Greenways, včetně jejich vybavenosti, návrh loga, návrh papírové i internetové propagace stezek a služeb „Cyklisté vítáni" a uspořádány osvětové akce při příležitosti Dne Země a Evropského týdne mobility.

Letošní grantový program je posledním ročníkem podpořeným finančním darem Nadace České spořitelny. Pro příští roky je pozice generálního partnera programu Greenways i jednotlivých stezek otevřená.

„Granty rozdělujeme každoročně a během dlouholeté spolupráce s Nadací České spořitelny jsme celkem rozdělili více jak 16 milionů korun," říká koordinátor programu Greenways Nadace Partnerství Juraj Flamik. Prostřednictvím grantového řízení pomáhá Nadace Partnerství rozvíjet české stezky Greenways. Cyklisté a turisté tak díky Nadaci Partnerství a Nadaci České spořitelny mohou na Labské stezce, Moravských vinařských stezkách, Greenway Praha-Vídeň, Greenway Jizera a na dalších českých cyklotrasách využívat desítky odpočívadel, informačních panelů a účastnit se nejrůznějších akcí, které byly během 13 let podpořeny.

„Každoročně žádají o grant přibližně tři desítky zájemců, z nichž můžeme podpořit přibližně polovinu z nich," vysvětluje Juraj Flamik. Letošní rok se o grant přihlásilo 22 projektů, z nichž bylo hned 14 úspěšných. Kromě vzpomínaných v Ústeckém a Libereckém kraji se pět projektů, což je nejvíce, uskuteční na Moravských vinařských stezkách, tři v Praze a dva v Královéhradeckém kraji.

„Každý rok naší dlouhodobé spolupráce s Nadací Partnerství přinesl hmatatelné a viditelné výsledky v podobě nových stezek, jejich vybavenosti a aktivit, které jsou s nimi svázané. Greenways se vinou napříč celou naší zemí a slouží nám všem. Lákají k poznávání naší přírody, historie a tradic a nabízejí smysluplné a aktivní trávení volného času. Důležitější ale je, že Greenways jsou vždy budovány v harmonii s okolní přírodou, v souladu s principy udržitelného rozvoje. Proto nás těší každý nový postavený úsek i každá nová aktivita, která přispívá ke zkvalitnění stezek. Vybraným 14 projektům přeji, ať svůj záměr beze zbytku naplní," doplňuje Dagmar Sladká z Nadace ČS.