„Prostřednictvím Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí 2023, chce Liberecký kraj jako každoročně podpořit projekty malých obcí do 4.000 obyvatel, pro které znamená budování vodohospodářské infrastruktury velkou finanční zátěž. Projekty musí být v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

Ilustrační foto.
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Lounech skončí dříve

„V případě splnění základních kritérií bude poskytnuta účelová investiční dotace až do výše 50 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 1.800.000 korun,“ doplnil Zbyněk Miklík, náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

V programu pro rok 2023 kraj nově navrhuje omezit finanční podporu těm projektům, které využijí dotaci z Fondu Turów, aby zájemci nežádali o příspěvek vícekrát. Hodnocení žádostí a návrh na přidělení podpory Výborem životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční na květnovém zasedání. Schválení návrhu podpory Radou a Zastupitelstvem Libereckého kraje bude průběžné, a to od června letošního roku do listopadu roku následujícího.

Ilustrační foto.Ilustrační foto.Zdroj: Archiv Deníku